Regels en afspraken op onze campus

Een bezoek aan onze campussen is gebonden aan een aantal regels en afspraken. Je leest ze in ons parkeerreglement en lokalenreglement

Onze open campussen

De VUB is open, en dat mag je letterlijk nemen. Ons 'open campus concept' verweeft de VUB-campussen met de stad. Bezoekers kunnen gebruik maken van onze buiteninfrastructuur, of van onze specifieke diensten voor bezoekers, zoals bijvoorbeeld onze sport-, cultuur-, horeca- of bibliotheekinfrastructuur.

Campustoegang 

Toegang met de wagen gebeurt via slagbomen. Zie Toegang en bereikbaarheid met auto.

Op de VUB Main Campus en de VUB Health Campus is toegangscontrole van kracht. Daardoor kan je na de sluitingsuren de deuren enkel openen met je personeelskaart. Gebouwen worden geopend en gesloten afhankelijk van de activiteit die er plaatsvindt. Moet je absoluut in een bepaald gebouw zijn, maar het blijkt gesloten? Contacteer dan de Bewaking.

Bij gebruik van de lokalen geldt het lokalenreglement

Parkeren

Op de campus geldt een parkeerreglement met wegsleepregeling: zorg ervoor dat je je wagen correct parkeert! Heb je vragen in verband met toegangsbeheer? Neem dan contact met ons op.

Op de VUB Health Campus geldt hetzelfde parkeerreglement als op de VUB Main Campus. Enkele aandachtspunten:

  • Als gebruiker van onze weg- en parkeerfaciliteiten ga je formeel akkoord met het feit dat de wegcode en het parkeerreglement van toepassing zijn. 
  • Je mag enkel parkeren op de daartoe aangeduide en gemarkeerde parkeerplaatsen. 
  • Je neemt kennis van alle vormen van foutparkeren vermeld in het reglement. 
  • Wie acuut hinderlijk foutparkeert, wordt weggesleept. 
  • Wie foutparkeert zonder acute hinder te veroorzaken, krijgt een waarschuwing. Bij een 2de keer foutparkeren binnen het academiejaar wordt de wagen weggesleept. 
  • Wagens mogen maximaal 1 maand aaneengesloten geparkeerd worden. 
  • Toegangsbadges gebruik je correct volgens de bepalingen in het reglement. 
  • Fietsen mogen maximaal 3 maanden aaneengesloten gestald worden. Fietsen die langer blijven staan, worden beschouwd als weesfietsen en 3 maanden in bewaring genomen. Daarna worden ze afgevoerd voor hergebruik.