Vak- en onderzoeksgroepen

Onze faculteit organiseert haar kerntaken op vlak van onderwijs en onderzoek via 7 vakgroepen, die elk een aantal onderzoeksgroepen omvatten. Ontdek ze allemaal hieronder.

Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen 

Vakgroepvoorzitter: Prof. Dr. Remy Loris

Activiteiten binnen onze vakgroep richten zich op onderzoek en onderwijs in het brede domein van de bio-ingenieurswetenschappen en van de moleculaire biologie. Het onderzoek vindt plaats in zeven onderzoeksgroepen.

Meer informatie omtrent onze zeven onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

 
Contact

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen (DBIT)
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel

Secretariaat

Fanny Crick - Management Assistant
Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen (DBIT)
Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO)

[L] G7.409
[T] +32 (0)2 629 32 45
[F] +32 (0)2 629 27 20
[E] Fanny.Crick@vub.be

Aanwezig op campus op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag.
Afwezig op dinsdag en donderdag.

Opleidingsraadvoorzitters
 • Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Frédéric Leroy
 • Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen: Frédéric Leroy
 • Master of Science in Molecular Biology: Geert Angenon

Vakgroep Biologie 

Vakgroepvoorzitter: Prof. Dr. Luc Leyns

Meer informatie omtrent onze onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

Vakgroep Chemie 

Vakgroepvoorzitter:  Prof. Dr. Steven Ballet

De Vakgroep Chemie organiseert de opleiding en het onderzoek in de scheikunde op de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek vindt plaats in drie onderzoeksgroepen.

Meer informatie omtrent onze drie onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:


Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

 

Contact

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel

Kantoren & labo’s:

 • ALGC in gebouw F (10e verdieping)
 • AMGC in gebouw F (8e verdieping) en gebouw G (7e verdieping)
 • ORGC in gebouw G (10e verdieping)
 • Labo van ALGC in gebouw T (2e verdieping)

 

Secretariaten

Voor alle drie Onderzoeksgroepen (ALGC, AMGC, ORGC)

Veronika Hartosova
Management Assistant Vakgroep Chemie DSCH
Alle werkdagen bereikbaar via mail of Teams
Email: Veronika.Hartosova@vub.be

Onderzoeksgroep ORGC

Hilde Schoeters
Administrative Manager
Email: hmschoet@vub.be

Sarina Jespers
Administrative Assistant
Alle werkdagen bereikbaar via mail of Teams
Email: sarina.jespers@vub.be

Programmacoördinatoren

Vakgroep Computerwetenschappen 

Vakgroepvoorzitter: Prof. Dr. Wolfgang De Meuter

De Vakgroep Computerwetenschappen organiseert de opleidingen en het onderzoek in de computerwetenschappen op de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek vindt plaats in drie onderzoeksgroepen.

Meer informatie omtrent onze drie onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:

 

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

 

Opleidingsraden
 • Bachelor Artificiële Intelligentie: voorzitter prof. Dr. Bart de Boer
 • Bachelor, Schakel- en Voorbereidingsprogramma Computerwetenschappen: voorzitter Prof. Dr. Coen De Roover
 • Master Computerwetenschappen, Master Toegepaste Informatica: voorzitter Prof. Dr. Beat Signer
 
Contact

Het secretariaat van de vakgroep computerwetenschappen wordt verzorgd door: Mevr. Brigitte Beyens en mevr. Karen Bocqué.

 • E-mail: secr.dinf@vub.be
 • Telefoon: +32 2 629 33 08
 • Postadres:

  Vrije Universiteit Brussel

  Secretariaat DINF

  Pleinlaan 9 - 3de verdieping

  1050 Brussel

Het secretariaat is open elke werkdag van 9:00 tot 11:30 en van 12:30 tot 16:00.

Voor vragen betreffende je studietraject (bv. spreiding, combinatie werken en studeren, …) kan je terecht bij Kevin Pinte via questions@dinf.vub.ac.be

Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.

Vakgroep Fysica

Vakgroepvoorzitter: Prof. Dr. Alexander SevrinOnze vakgroep bevat volgende onderzoeksgroepen:

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

 
Contact

Vrije universiteit brussel

Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Vakgroep fysica en sterrenkunde

Gebouw F, verdiep 9 en gebouw G, verdiep 1

Secretariaat

Nina Hindrikx

Bereikbaar ma-vrij tussen 9-16u via mail of teams

Bereikbaar on campus di-do, lokaal F9.03

Sophie Van Den Bussche (IIHE)

Bereikbaar ma-woe tussen 9-16u via mail

Bereikbaar on campus di 9u30-16u, lokaal (tba)

Vakgroep Geografie 

Vakgroepvoorzitter: Prof. Dr. Matthieu Kervyn De Meerendre

Activiteiten binnen onze vakgroep richten zich op onderzoek en onderwijs in de domeinen geografie, stadsstudies, stedenbouw en ruimtelijke planning. Het onderzoek vindt plaats in drie onderzoeksgroepen.

Meer informatie omtrent onze drie onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

 
Contact

Vrije Universiteit Brussel

Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep Geografie (DGGF)

Pleinlaan 2

B-1050 Brussel

Gebouw F, 4e en 8e verdieping

Secretariaten

Onderzoeksgroep Cosmopolis

Opleiding Master STeR


Aïcha Amazzouj (Lokaal: F.4.59)

Permanentie on campus op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 15u - alle dagen bereikbaar via mail of Teams - woensdag afwezig 

Tel: +32 (0)2 629 28 42

Onderzoeksgroepen Fysische Geografie en Cartografie en GIS

Opleidingen bachelor en master Geografie


Karin Van Hover (Lokaal: F.4.61)

Permanentie on campus op maandag en woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 15u - alle dagen bereikbaar via mail of Teams - vrijdag afwezig

Tel. +32 (0)2 629 33 82

Opleiding Master Urban Studies

Stefan De Corte (Lokaal: F.4.65)

e-mail: Stefan.De.Corte@vub.be

Programmacoördinatoren

Vakgroep Wiskunde en Data Science 

Vakgroepvoorzitter: Prof. Dr. Philippe Cara

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen:

Meer informatie

Alfabetisch overzicht onderzoeksgroepen

De faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen omvat zo’n 25 onderzoeksgroepen. Een aantal van hen werkt over vakgroepen, en soms zelfs over faculteiten heen. 

Wat is het verschil tussen een vakgroep en een onderzoeksgroep?

Een faculteit is opgedeeld in vakgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van hun wetenschappelijke specialisaties.

In onderzoeksgroepen hebben wetenschappers zich verzameld rondom een specifiek domein waarnaar ze onderzoek doen en waarop ze samenwerken. Deze wetenschappers kunnen uit verschillende vakgroepen, faculteiten en universiteiten afkomstig zijn. Onderzoeksgroepen zijn erkend door de Onderzoeksraad van de universiteit.

Wetenschappers van een onderzoeksgroep zijn vaak ook lid van een vakgroep. Op deze manier kan het onderwijsaanbod permanent worden afgestemd worden op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Meer over onze facultaire werking