Wanneer kan je tijdens je studie op uitwisseling gaan?

Je kan tijdens masterjaar 1 (2e semester of heel academiejaar) op uitwisseling gaan of stage lopen voor 6 en 10 ECTS.

De aanvraag voor de uitwisseling gebeurt tijdens het eerste semester van het academiejaar dat aan de beoogde uitwisselingsperiode voorafgaat.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om aanvaard te worden voor een uitwisseling:

  1. Je kan op uitwisseling als je bent geslaagd voor het volledige bachelorprogramma vooraleer je vertrekt. Indien je een examen in tweede zit hebt, zal de definitieve goedkeuring gegeven worden na de deliberatie in tweede zittijd.
  2. Je hebt een minimum gewogen gemiddelde van 65% (enkel de resultaten behaald in het academiejaar voorafgaand aan de uitwisseling worden meegerekend)
  3. Je bent geslaagd voor alle geregistreerde studiepunten vóór je vertrek

Alle applicaties zullen door de FACIR bekeken, geëvalueerd en gerangschikt worden. 

Hoe vraag je een uitwisseling aan?

Contacteer je uitwisselingscoördinator Prof. dr. Lars De Laet (+ TIME coördinator indien nodig) vóór het 1e semester in het academiejaar voorafgaand aan de beoogde uitwisselingsperiode en geef je favoriete buitenlandse bestemming aan (zie lijst hieronder) + dien je eerste overzicht studieresultaten in (officiële puntenblad).Nadien maak je samen met de uitwisselingscoördinator een voorstel voor een Learning Agreement (LA) (studieonderdelen VUB versus studieonderdelen buitenlandse gastuniversiteit).Je stuurt je definitieve keuze(s) en Learning Agreement naar de uitwisselingscoördinator vóór 15 februari.

Uitwisselingscoördinator

Contacteer Prof. dr. Lars De Laet

Bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen