Wanneer kan je tijdens je studie op uitwisseling gaan?

Je kan op uitwisseling gaan voor je onderzoeksstages in masterjaar 1 (februari - mei) of masterjaar 2 (september - mei).

Voorwaarden

Je kan op uitwisseling als je bent geslaagd voor de volledige bacheloropleiding biomedische wetenschappen.

Hoe vraag je een uitwisseling aan?

Contacteer je uitwisselingscoördinator: Prof. Ellen Goossens

Samen zoeken en contacteren we onderzoeksgroepen die werken rond het onderwerp van jouw interesse. Je bent absoluut niet beperkt tot de hieronder vermelde bestemmingen. Uitwisselingen in de biomedische wetenschappen worden georganiseerd onder de vorm van stages en kunnen in theorie in elk lab in elk land worden uitgevoerd.

Learning Agreement

Nadat je stage is aanvaard door de partner in het buitenland, moet je een learning agreement invullen, samen met de uitwisselingscoördinator en het lab in het buitenland. Hou er rekening mee dat dit enige tijd in beslag kan nemen! Uiterste datum voor het indienen van de ingevulde overeenkomst is 10 maart (in het academiejaar voorafgaand aan je uitwisseling).

Bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen