Wanneer kan je tijdens je studie op uitwisseling gaan?

Je kan op uitwisseling voor je masterthesis-experimenten in de 2e master (half februari- half mei).

Voorwaarden

Je kan op uitwisseling als je bent geslaagd voor je volledige bacheloropleiding én bent geslaagd voor je eerste masterjaar in de eerste zittijd.

Hoe vraag je een uitwisseling aan?

In het algemeen worden uitwisselingen alleen toegestaan aan de universiteiten waarmee een bilaterale overeenkomst bestaat.

Voor deze uitwisselingen moet je contact opnemen met je uitwisselingscoördinator Prof. dr. Debby Mangelings vóór 10 maart in het academiejaar vóór de uitwisseling. Na je voordracht moet je een learning agreement opstellen in correspondentie met de uitwisselingscoördinator.

Als je naar een andere bestemming wilt, moet je zelf een gastlaboratorium zoeken. De enige voorwaarde is dat de universiteit een Farmacieprogramma heeft. In dit geval is het aan te raden ruim van tevoren (bij voorkeur in bachelorjaar 3) contact op te nemen met de uitwisselingscoördinator om de mogelijkheden te bespreken.

Uitwisselingscoördinator

Prof. dr. Debby Mangelings

Bestemmingen