Wanneer kan je tijdens je studie op uitwisseling gaan?

Je kunt op uitwisseling gaan voor één semester of, bij voorkeur, één academiejaar in je 3e bachelorjaar en/of je 1e masterjaar en/of je 2e masterjaar.

INFOSESSIES
 • Als je de infosessie over Uitwisselingen hebt gemist kan je hier de slides van de presentatie herbekijken.
 • Als je de infosessie over de Learning Agreement hebt gemist kan je hieronder de presentatie terugvinden.

Voorwaarden

EU uitwisseling 

In principe moet je:

 • een gemiddelde van 12/20 (60%) hebben behaald in het jaar/de jaren voorafgaand aan je aanvraag en in het eerste semester van het huidige academiejaar
 • geen onvoldoendes hebben behaald of vakken waarvoor je afwezig was

Het gemiddelde van 12/20 (60%) wordt als volgt berekend: 50% resultaten van vorig(e) academiejaar (academiejaren), 50% resultaten van het huidige semester.

Kortom: goed presteren in het huidige semester kan je gemiddelde aanzienlijk verbeteren.

Niet-EU uitwisseling

In principe moet je:

 • een gemiddelde van 12/20 (60%) hebben behaald in het jaar/de jaren voorafgaand aan je aanvraag en in het eerste semester van het huidige academiejaar
 • geen onvoldoendes hebben behaald of vakken waarvoor je afwezig was

Het gemiddelde van 12/20 (60%) wordt berekend op basis van de resultaten van de voorbije academiejaren. 

Je kan je nominatiedossier indienen als je na de examen zittijd van januari niet geslaagd bent voor vakken.

Hou er rekening mee dat je in dit geval pas na de tweede examen zittijd in augustus/september de definitieve toestemming kan krijgen om te vertrekken.

Hoe vraag je een uitwisseling aan?

Nominatie voor een EU bestemming
 1. Selecteer 3 EU bestemmingen uit onderstaand overzicht
 2. Vervolledig je nominatiedossier. 
 3. Stuur je aanvraag naar mobility.es@vub.be
 4. De deadline is 15 Februari

Alle aanvragen worden gerangschikt op basis van de algemene resultaten. Dit is alleen het geval wanneer meer studenten een aanvraag indienen voor dezelfde bestemming dan er plaatsen beschikbaar zijn.

Nominatie voor een niet-EU bestemming
 1. Selecteer jouw favoriete bestemming (mogelijkheden vind je op deze website)
 2. Vervolledig je nominatiedossier.
 3. Stuur je aanvraag naar mobility.es@vub.be
 4. De deadline is 15 december
 5. Volg de procedure hierboven (nominatie voor een EU bestemming) voor je back-up bestemmingen 

Alle aanvragen worden gerangschikt op basis van de algemene resultaten. Dit is alleen het geval wanneer meer studenten een aanvraag indienen voor dezelfde bestemming dan er plaatsen beschikbaar zijn.

Hou er rekening mee dat de nominatie om op uitwisseling te gaan niet automatisch betekent dat je ook op uitwisseling mag gaan. Aan alle bovengenoemde eisen moet zijn voldaan voordat je mag vertrekken.

Learning Agreement

Nadat je bent genomineerd om op uitwisseling te gaan, is het tijd om je Learning Agreement (LA) op te stellen. In je Learning Agreement geef je aan welke vakken je aan je gastinstelling zal volgen en stem je ze af op de VUB-vakken die je vervangt. Je vindt alle informatie in de template hieronder. De goedgekeurde versie moet je als PDF naar mobility.es@vub.be sturen.

Template Learning Agreement

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met mobility.es@vub.be

Presentation Information Session Learning Agreement

Tijdens en na je uitwisseling

Credits, punten en beoordelingsschalen kunnen verschillen per bestemming. Sommige bestemmingen hanteren een andere beoordelingsschalen, waar anderen dan weer gelijkaardig zijn aan de schaal van VUB (0-20 schaal). Dit document bezorgt je meer info over de puntenomzetting en hoe jouw cijfers op uitwisseling vertaald worden aan de VUB. 

Bestemmingen

Erasmus+ stage na afstuderen

In het laatste jaar van je studies heb je de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een stage na afstuderen. Als je interesse hebt in dit soort uitwisseling, hou dan zeker rekening met de volgende zaken:

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats en je stage zal in lijn moeten liggen met je huidige studie
 2. Je registreert je voor de stage voor je officiële afstudeerdatum
 3. De deadline om de faculteit (mobility.es@vub.be) een blijk van interesse te geven in een stage na afstuderen is 15 februari

Meer informatie over het proces en de registratie voor deze uitwisseling kan je terugvinden op deze webpagina