Wanneer kan je tijdens je studie op uitwisseling?

Je kan op uitwisseling in bachelorjaar 3 (semester 1 en/of 2) of in masterjaar 1 (semester 1 en/of 2).

Voorwaarden

Je kan op uitwisseling als:

  • je bent geslaagd voor alle vakken van bachelorjaar 1
  • je 60 ECTS hebt behaald in je huidige studieloopbaan

Ook studenten in het schakelprogramma of voorbereidingsprogramma kunnen een aanvraag indienen om in het masterjaar op uitwisseling te gaan. (bovenstaande voorwaarden vervallen in dat geval).

Hoe vraag je een uitwisseling aan?

Nominatie

Bezorg ons je top 3 van bestemmingen via dit formulier (deadline: 11 december 2023). Voeg er ook een motivatiebrief in van max. 1 pagina waarin je ons overtuigt waarom jij de geschikte kandidaat bent voor jouw voorkeurbestemming.

De uitwisselingscoördinatoren selecteren nadien studenten voor elke bestemming. Wanneer meerdere kandidaten zich aanmelden voor dezelfde bestemming, wordt een rangorde gemaakt op basis van de motivatiebrieven en de behaalde studieresultaten..

De uitwisselingscoördinatoren nemen contact met je op als je bent geselecteerd voor een bestemming uit je top 3.

Learning agreement

Stuur een eerste voorstel van je learning agreement naar je uitwisselingscoördinator (deadline: 7 februari). Gebruik de template "Document voorstel learning agreement" dat beschikbaar is op Canvas. Voeg een cursusbeschrijving van de geselecteerde cursussen toe (in het Engels). Je ontvangt feedback van de uitwisselingscoördinatoren op dit voorstel.

Stuur een herzien en definitief learning agreement naar je uitwisselingscoördinator (deadline: 4 maart). De uitwisselingscoördinator beslist of deze finale versie kan worden goedgekeurd. Is dat het geval, dan wordt je officieel voorgedragen voor een uitwisseling bij IRMO (International Relations & Mobility). IRMO zal contact met je opnemen en je begeleiden bij de rest van de aanvraagprocedure.

Uitwisselingscoördinator

Contacteer: Bas Dikmans

Bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten Kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen

Studenten Kunnen een aanvraag indienen voor volgende bestemmingen