logo

BEN JE GEBOEID DOOR ALLES WAT NIET MAG?

Als criminoloog in spé word je aan de VUB opgeleid tot een 'redelijk eigenzinnig' criminoloog die de oorzaken van en de reactie op crimineel gedrag onderzoekt. Het uitvoeren van criminologisch wetenschappelijk onderzoek krijgt hierbij een centrale plaats. In je bachelorjaren maak je kennis met sociaal-wetenschappelijke dataverzamelingsmethoden en word je ingewijd in het gebruik van statistische bronnen, juridisch materiaal, maar ook in het voeren van kwalitatief onderzoek. Tijdens je stage maak je kennis met het criminologische werkveld en kun je de doelgroep(en) observeren. Gezien de multidisciplinaire aard van de opleiding criminologie, waarbij er veel raakvlakken zijn met psychologie, sociologie, (straf)recht …, word je in de drie bachelorjaren (en dit vooral in het eerste jaar) geïntroduceerd tot deze verschillende domeinen.

Na het afronden van je bachelor kun je gebruik maken van inzichten uit deze verschillende disciplines en deze omkneden tot een veelzijdige bron van kennis.  In het masterjaar verdiep je je nog meer in één van de drie profielvakken: Penologie (alles rond gevangenissen en bestraffing), Jeugdcriminologie of Veiligheid en Politie. De verworven onderzoeksvaardigheden komen echt helemaal te pas bij het uitwerken van een wetenschappelijk en redelijk eigenzinnig werk waarin je zelf antwoorden geeft op een criminologisch probleem dat je mateloos fascineert. Je wordt met andere woorden klaargestoomd om zelf onderzoek te voeren, presentaties te maken, wetenschappelijke papers te schrijven en zo deel uit te maken van het wetenschappelijke debat.

Wil je meer weten? Bekijk zeker eens de opleidingsbrochure, het programma en/of PowerPointpresentatie. De faculteit Recht en Criminologie blijft online beschikbaar voor Digitale infosessies.  Kom alles te weten wat je nog wilt weten over onze opleidingen.

Klik hier om je in te schrijven voor de on-campus infodag van zondag 20 maart 2022.
Voor andere, meer algemene info, kan je terecht op www.vub.be/infodag.

Aandacht voor preventieve, sociaal en strafrechtelijk beleid
Prof Els Dumortier Criminologische Wetenschappen

“Jeugddelinquentie stijgt! Ze worden steeds jonger! En, o ja, er is geen plaats in de instellingen.” Als je de media mag geloven, gedragen steeds meer jongeren zich niet zoals het hoort. Het ontbreekt ons bovendien aan gepaste instellingen om die hardleerse jongeren in op te sluiten. Uit jeugdcriminologisch onderzoek blijkt echter dat jeugddelinquent gedrag niet “in de lift” zit, dat jeugddelinquenten niet jonger worden en dat jeugdinstellingen (vooral de “gesloten” jeugdinstellingen met veel tralies) heel wat “collateral damage” veroorzaken. Maar wie spreekt er dan in de media over stijgende jeugddelinquentie en de nood aan nieuwe instellingen? En waarom? Zijn er overigens geen alternatieven voor die instellingen? Wanneer en waarom stoppen jeugddelinquenten met het plegen van delinquent gedrag? Hoe komt het dat jeugddelinquenten bijna steeds jongens zijn? En, waarom worden jeugddelinquenten eigenlijk anders dan volwassenen berecht en gestraft? Deze vragen staan centraal in het vak Jeugdrecht en Jeugdcriminol (BA3) dat ik, samen met Prof. Christiaens, doceer in de opleiding criminologie. We doen daarbij in belangrijke mate beroep op recent onderzoek gevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel door het nationaal en internationaal erkende Research Team Crime & Society/Youth Justice Studies, waarvan Prof. Christiaens en ikzelf de coördinatoren zijn. Ook in de andere vakken van onze opleiding is de link tussen onderwijs en onderzoek essentieel. Op die manier hopen we onze studenten op te leiden tot “redelijk eigenzinnige criminologen” die zelf in staat zijn een kritische visie te ontwikkelen op verschillende fenomenen van criminaliteit en de reactie daarop.

Brussel: een echte troef!

Bright lights, big city. Word jij een groot licht in het bruisende Brussel? Als het van ons afhangt wel, want precies omdat onze opleiding Criminologische Wetenschappen maximaal inzet op contact met het werkveld, benutten we onze locatie in de hoofdstad van België en Europa eveneens maximaal. Met het justitiepaleis en alle centrale diensten van politie en nationale veiligheid op een boogscheut, ben je hier aan het juiste adres voor deze studies.

Faculteit


RECHT EN CRIMINOLOGIE

Meer info

Heb je vragen?


Stuur ons een e-mailtje! We helpen je graag verder.

Contacteer ons

Onderwijskwaliteit


Aan de VUB vinden we goed onderwijs belangrijk. We zijn dan ook voortdurend bezig met het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit en we zijn daar transparant over. Wil je meer weten over de kwaliteit van de opleiding, lees hier dan de publieke informatie.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleiding

Hoe zit de opleiding in elkaar?

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hieronder. Zo ziet het modeltraject er uit.

Studiepunten

SP ‘Studiepunt’: een studiepunt komt overeen met 25 tot 30 uren onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Aan de Vrije Universiteit Brussel komt een SP overeen met een ECTS (de Europese norm voor het transfereren van studiepunten).

Français criminologique en English for Criminology

Talen zijn belangrijk in de opleiding Criminologie. Logisch ook, want het domein is ook (taal)grensoverschrijdend. Daarom krijg je in het eerste en tweede jaar vakken – ‘Français criminologique’ en ‘English for Criminology’ – die jou onderdompelen in het vakjargon in het Frans en het Engels. Onder de vorm van een zelfstandig projectwerk word je stapsgewijs begeleid. Je analyseert opgelegde vakteksten volgens welbepaalde richtlijnen en categorieën (structuur, argumentatie, vakgericht woordenschat, ...). Het aanleren van woordenschat die een link heeft met criminologie is belangrijk. Je verzamelt de uitkomst van je opzoekingen in een individueel logboek en je legt ook een mondeling examen af.

Wat na je bachelor?

De masteropleiding biedt academische verdieping via profielonderwijs. Je werkt op een geïntegreerde en multidisciplinaire wijze aan hedendaagse thema’s. In de master word je een criminoloog die instaat is om kritische analyses te maken en deze op onderbouwde wijze toe te lichten.

Leerresultaten

Leerresultaten zijn de beoogde kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die je dient te beheersen na het afronden van een opleiding. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de bachelor opleiding? Lees er hier meer over. Wil je meer weten over de specifieke leerresultaten van de master opleiding? Lees er hier meer over.

Werken en studeren

Wist je dat je de opleiding ook in avondonderwijs kan volgen? VUB biedt een ruim pakket opleidingen aan met les na 16.00 uur of in het weekend. Dit maakt het mogelijk werk en studie te combineren.

Meer info op www.vub.be/werken-studeren

LICHT JE IN,VRAAG ROND

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Maar hoe doe je dat precies? Door actief aan de slag te gaan! Een doordachte studiekeuze vraagt tijd en inspanningen. Gelukkig helpt de VUB je door het bos de bomen te zien.

Is Criminologische Wetenschappen iets voor mij?

Vraag je je soms af wat waarom iemand criminaltieit pleegt? Ben je geboeid door evoluties in criminaliteit en in hoe een samenleving omgaat met criminaliteit? Is straffen altijd de beste reactie voor een samenleving? Wil je ook meer weten over interacties tussen de politie en zogenaamde hangjongeren? Heb je altijd eens een gevangenis aan de binnenkant willen zien? Wil je je in criminologische thema’s verdiepen door ze te bestuderen vanuit een nationaal en internationaal wetenschappelijk perspectief?

Beschik je daarenboven over een open houding en kritische geest? Ben jij bereid om criminologische fenomenen kritisch, wetenschappelijk en zonder vooringenomenheid te onderzoeken? Dan is de opleiding criminologische wetenschappen zeker iets voor jou!

De juiste studiekeuze in 3 stappen!

Download het e-book

Ben je er klaar voor?

Check de voorbereidingsactiviteiten

De criminoloog, een wetenschapper!

Een criminoloog verzamelt op systematische manier informatie rond een thema en verwerkt, analyseert en rapporteert de verzamelde data volgens bepaalde methodologische regels. Het sluitstuk van de vierjarige opleiding is de masterproef, waar je zelfstandig een criminologisch onderzoek opzet, uitvoert en hierover rapporteert. Daarom neemt methodologie een belangrijke plaats in binnen het curriculum.

Niet alleen kennis, maar ook een basishouding!

In de opleiding criminologische wetenschappen vinden we het niet alleen belangrijk dat studenten vanuit theoretische kennis een probleem kunnen analyseren. We leren je ook een basishouding als humanistische wereldburger en kritisch-criminologische denker aan. Zo kun je later als een  empathische professional in het criminologische werkveld aan de slag.

Studeren in semesters


x 13 weken les. Dan 2 weken blok. Dan 3 weken examens. De examens zijn in januari en juni. De tweede zit van eind augustus tot midden september

Flexibel studeren


De vakken waarvoor je niet slaagt, neem je mee naar het volgende jaar en combineer je met nieuwe vakken. Zo krijg je een geïndividualiseerd studietraject. Sommige studenten nemen bewust een deeltijds programma op, bijvoorbeeld om te combineren met een job.

Academische competenties


Uit gegevens gefundeerde conclusies trekken, onderzoek opzetten, uit een probleemstelling de kern halen en helder weergeven. Nieuwe, onverwachte verbanden... Dat zijn allemaal academische competenties en een universiteit als de VUB is dé plaats om die aan te leren.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobuitwegen

Hoewel vaak het tegenovergestelde wordt gedacht, ben je met dit diploma helemaal gewapend voor de arbeidsmarkt. Tijdens je opleiding leer je immers een heleboel vaardigheden aan, die van pas komen in verschillende werkdomeinen. Als criminoloog is je multidisciplinaire vorming een échte troef en kun je terecht in tal van coördinerende, ondersteunende wetenschappelijke en beleidsfuncties waar je samenwerkt met juristen, psychologen, maatschappelijk assistenten... De opties zijn legio!

Je kunt een carrière opbouwen bij de politie als strategisch analist, beleidsmedewerker of slachtofferbejegenaar, in de gerechtelijke wereld als parketcriminoloog, als directeur van een gevangenis, van een justitiehuis of een jeugdinstelling, als veiligheidsadviseur of preventieambtenaar bij de gemeenten, als begeleider van gemeenschapsdiensten of leerprojecten voor jonge delictplegers, als coördinator of begeleider van jeugdpreventieprojecten op gemeentelijk vlak. Maar ook de media, slachtofferzorg, de private veiligheidssector en de interne veiligheidsdiensten van private ondernemingen behoren tot de mogelijkheden. Ook in de academische wereld kun je terecht voor onderzoeks- en onderwijsfuncties.

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 21 master-na-masteropleidingen aan en heel wat postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv!

Careercenter


Individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook tijdens je studies!

Check de website

Doctoreren?


VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes, …

Dr in spe
Silke Drösch-Halmes Student Ambassador Criminologische Wetenschappen

Een studente aan het woord

Ik bezocht de campus op een zonnige infodag en werd er toen al verliefd op. Ik zit hier ook al sinds de eerste dag op kot en kijk er niet naar uit om hier ooit weg te gaan. De VUB is zeker de gezelligste universiteit. Je wordt behandeld als een volwassen persoon die zijn eigen keuzes mag maken en zijn eigen mening mag hebben. Hier wordt echt naar de studenten geluisterd. Ik vind het interessant dat Criminologische Wetenschappen hier vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken: sociologisch, psychologisch, juridisch, filosofisch enz. Ook uniek aan de VUB is dat de meeste criminologische vakken door vrouwelijke professoren worden gegeven, terwijl criminologie in het algemeen een wetenschap door mannen en voor mannen is. Daarnaast is er ook de stage in de 3de bachelor. Ik vond die periode enorm leerrijk en een hele leuke eerste ervaring met de praktijk.

Nog meer inspiratie van onze alumni

Hieronder vind je tips & tricks van onze VUB-alumni. Gebruik deze als inspiratie bij het uitstippelen van je eigen carrièrepad!

Samia Ahrouch


Inclusiemanager bij de Koninklijke Voetbalbond

'Doe je iets met passie, dan zal je je weg wel vinden en je doel bereiken.'

Jouw naam?


SCHRIJF JE SNEL IN OF VOEG JE NAAM TOE AAN ONZE LIJST

Ontdek onze 'Wall of faces'

Laat van je horen!


Het einde van je studies hoeft niet het einde van je VUB-verhaal te betekenen.

Ontdek onze alumniwerking

Isabelle Heyndrickx


Schepen voor Burgerzaken en Protocol stad Gent

'Ga niet meteen op zoek naar de perfecte job'

Meer weten over onze alumni?

Meer info

Volg de VUB

Op LinkedIn

Waarom criminologische wetenschappen studeren aan de VUB?

Als student (en criminoloog in spé) aan de VUB ben je 'redelijk eigenzinnig'. Deze filosofie wordt uitgedragen in de manier waarop het onderwijs en onderzoek aan de VUB georganiseerd wordt. Dit met respect voor alle meningsuitingen, maar zonder ons te laten leiden door taboes, dogma's of andere heilige huisjes. VUB-studenten worden gekenmerkt door een kritische geest.

Wonen, eten, sporten, studeren, lezen en feesten gebeurt allemaal op één centrale plek: de groene campus van de VUB. Het voordeel van zo'n echt campusgevoel? Je legt snel en makkelijk contacten en voelt je meteen thuis. Daarenboven bevindt de campus zich op een steenworp van onze hoofdstad.  Trek erop uit in 'Bruxelles ma belle' en ontdek de talrijke gezellige plaatsjes, diverse wijken en de brede waaier aan sociaal-culturele activiteiten.

De VUB is nog steeds een relatief kleinschalige universiteit, waar menselijk contact tussen studenten en docenten een belangrijke plaats heeft. Dit resulteert in sterk onderwijs op een persoonlijke manier gebracht. Je geniet van een uitstekende persoonlijke begeleiding en je onderhoudt vlotte contacten met je proffen en assistenten. Dit is ook zo in de opleiding criminologische wetenschappen.

Door de sterke link tussen onderwijs en het onderzoek uitgevoerd door het team van  de onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS), houden we in ons curriculum steeds de vinger aan de maatschappelijk-criminologische pols.

Wat is het verschil met criminologie aan een hogeschool?

Criminologische Wetenschappen kan je enkel aan de universiteit studeren. De universitaire opleiding Criminologische Wetenschappen onderscheidt zich van gelijkaardige, niet-universitaire bacheloropleidingen (zoals bijvoorbeeld de afstudeerrichting Toegepaste Jeugdcriminologie van een professionele bachelor Orthopedagogie) door haar wetenschappelijke-theoretische benadering. Onze opleiding biedt een stevig methodologisch en theoretisch onderwijsluik aan, dat zich over de verschillende jaren spreidt. Criminologen moeten bovendien van verschillende markten thuis zijn.

Welke studierichting moet ik gevolgd hebben in het secundair onderwijs? En welke voorkennis heb je nodig qua wiskunde en statistiek?

Om de studie criminologische wetenschappen aan te vatten moet je geen specifieke vooropleiding gevolgd hebben. Motivatie, interesse, een goede studeermethode en attitude zijn minstens even belangrijk als voorkennis en de gevolgde richting in het secundair onderwijs.

Aangezien je klaargestoomd wordt tot een echte wetenschapper, zul je in de opleiding wel statistische analyses moeten maken. Dit leer je in de vakken 'Statistiek I voor de sociale wetenschappen' en 'Statistiek II in de criminologie'. Laat je echter niet afschrikken! Klik hier voor meer informatie ivm de verwachte voorkennis wiskunde. Wens je je optimaal voor te bereiden? Dit kan via de ‘Voorbereidingscursus Wiskunde voor Humane Wetenschappen’. Voor meer informatie: https://www.vub.be/voorbereiden/

Via deze link kan je ook een online test afleggen.

Welke voorkennis heb je nodig wat betreft Engels en Frans?

Doorheen de opleiding komen studenten criminologie geregeld in contact met anderstalige bronnen, handboeken en hoorcolleges. Gezien het internationale karakter van criminologische literatuur en onderzoek, is taalontwikkeling van groot belang binnen deze opleiding. Een goede basis Engels en Frans is bijgevolg een pluspunt. Je krijgt in het eerste en tweede bachelorjaar de vakken 'Français criminologique' en 'English for Criminology'. Binnen deze vakken word je stapsgewijs begeleid bij het maken van een zelfstandig projectwerk en word je ingewijd in het specifieke vakjargon. Je leest en analyseert criminologisch relevante vakliteratuur en legt een mondeling examen af.

Waar kan ik stage lopen? En mag ik mijn stageplaats zelf kiezen?

In het tweede semester van de derde bachelor volg je een stage van 300 uren. Waar je belandt, bepaal je zelf naargelang je interesses. Zo kan je kiezen voor klassieke criminologische domeinen zoals het gevangeniswezen, justitie, politie, het parket, een jeugdinstelling, het Ministerie van Binnenlandse Zaken of een gemeentelijke preventiedienst. Maar daar stopt het niet! De brede waaier aan jobmogelijkheden weerspiegelen zich uiteraard ook in het stageaanbod. Wil je graag ervaring opdoen op de crimi-afdeling van een krant of tv-zender of liever werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren? Of wil je helpen bij het uitstippelen van het spijbelbeleid op een school? Of haal je de avonturier in jezelf naar boven en wil je meewerken aan een mensenrechtenproject in Zuid-Afrika? Het kan allemaal!

Kan ik op uitwisseling tijdens mijn studies criminologie?

Indien je de wereld buiten de VUB wil ontdekken, kan je in derde bachelor of master op uitwisseling. Zo kan je met Erasmus Belgica je tweede semester doen aan de Université Libre de Bruxelles, de Université Catholique de Louvain –Louvain-la-Neuve of de Université de Liège. Met Erasmus+ ga je in de volgende landen je studie verderzetten: Denemarken, Finland, Italië, Nederland, Spanje of Zwitserland. Daarnaast wordt sinds enkele jaren aan 7studenten aangeboden om in het buitenland stage te lopen. Deze stage kan worden volbracht binnen Europa, in een ontwikkelingsland (samenwerking VLIR/UOS) of via een samenwerking met WEP of Projects Abroad.

Wereldburger?

Erasmus+

Kan ik mijn diploma behalen in avondonderwijs?

Het werkstudentenprogramma van de Bacheloropleiding wordt vanaf het academiejaar 2018-2019 tijdelijk opgeschort. Studenten die reeds ingestapt waren als werkstudent voor 2018 kunnen uiteraard hun opleiding verder afmaken.

Ik heb al een vooropleiding. Kan ik mijn diploma op een kortere termijn behalen?

Studenten die reeds een bachelor diploma op zak hebben, kunnen via een verkort traject een bachelor in criminologische wetenschappen behalen. Deze ‘verkorte bachelor’ bestaat uit verschillende trajecten, naargelang de vooropleiding. Zo kunnen bijvoorbeeld studenten met een professionele bachelor sociaal werk, die gedurende hun opleiding een stage hebben gelopen in het criminologische werkveld, instromen in een traject van 69 studiepunten (bestaande uit 2e en 3e bachelor vakken). Kort samengevat kun je door dit verkort traject op twee jaar je studies afronden met twee diploma’s op zak: een bachelor én een master in de criminologische wetenschappen.

Indien je meer details wil over het studieprogramma naargelang jouw vooropleiding, kun je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de faculteit Recht & Criminologie: studietraject.rc@vub.be  

Ik wil later bij de politie werken? Kies ik voor criminologie of de politieschool?

Als je na je studies graag bij de politie wilt werken, dan overweeg je best ook even of je niet beter meteen met een politieopleiding start. Er werken heel wat criminologen bij de politie, maar naargelang de functie die je ambieert, is het soms zinvol om meteen de politieopleiding aan te vangen. Een masterdiploma criminologische wetenschappen kan evenwel een belangrijke factor zijn bij het toekennen van sommige promoties. Zeker als je een uniformfunctie ambieert, kun je best even de politieopleidingen bekijken op http://www.jobpol.be

Bij welke studentenkring kan ik terecht?

Wist je dat veel studenten voor de studentenkring Vlaams RechtsGenootschap Brussel, afgekort VRG, kiezen?Maar je kan ook lid worden van een regionale kring zoals Antverpia of je engageren in een politieke studentenkring.

Een vliegende start

De lessen van academiejaar 2020-2021 starten in de vierde week van september. We verwelkomen je graag op een van de onthaalmomenten voor nieuwe studenten. En op tal van andere actviteiten tijdens Kick off the Campus. Zo maken we je vanaf dag één wegwijs op de VUB. Heb je nu al een vraag voor de VUB? Hieronder vind je alvast wat informatie om je op weg te helpen.

Leerkrediet

Alsjeblieft, je krijgt 140 studiepunten. Bij wijze van welkom bij aanvang van een initiële bacheor- of masteropleiding. Die 140 studiepunten maken je leerkrediet uit. Dat krediet gebruik je om vakken te 'kopen' uit je studietraject. Slaag je voor die vakken, dan krijg je je punten terug. Meer nog: de eerste 60 studiepunten die je terugkrijgt, worden verdubbeld (alsjeblieft bis). Slaag je niet voor een of meer vakken, dan ben je de studiepunten die deze vakken 'waard' zijn, kwijt En moet je opnieuw studiepunten van je leerkrediet 'afgeven' om ervoor te kunnen herkansen. Te vermijden, zoiets, want zo slinkt je leerkrediet.

Toelatingsvoorwaarden en geïndividualiseerde studietrajecten

Met een diploma secundair onderwijs kan je starten in elke bacheloropleiding (met uitzondering van Geneeskunde). Wil je graag meer info over specifieke toelatingsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het schakelprogramma of directe toegang tot de master, kijk dan op de VUB-website bij de opleiding van jou voorkeur. Hier vind je een lijst met de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen. Heb je vragen rond toelating, vrijstellingen en vakkenpakketten, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van de opleiding. Het samenstellen van je individueel studietraject gebeurt altijd samen met je studietrajectbegeleider.

Studiegeld en Sociale Dienst Studenten

Je studiegeld wordt berekend opbasis van het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit, opleiding en contracttype. Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zich voor een intiële bachelor- of masteropleiding inschrijven, betalen een standaard vast bedrag en een variabel bedrag per studiepunt. Elk jaar wordt het studiegeld opnieuw berekend. De exacte berekening vind je hier. Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan neem je best contact op met de Sociale Dienst Studenten van de VUB. Zij bekijken per dossier hoe je geholpen kan worden.

Schrijf je in bij de VUB

Je kunt je het hele jaar online aanmelden voor jouw opleiding aan de VUB. Start nu je inschrijving! www.vub.be/inschrijvingen.

Nog twijfels? Kom zeker langs op de infodag op zaterdag 8 september 2018!

Zin om eens langs te komen?

Boek je campusrondleiding