Wat doet ISP?

Het Internationaal Studentenplatform is een adviescommissie van maximaal 12 leden, die als (gast)student zijn ingeschreven aan de VUB. Zij informeren de Studentenraad en de Stuvoraad over kwesties die belangrijk zijn voor internationale studenten, om vervolgens samen te bespreken hoe de VUB hieraan kan tegemoetkomen. Denk maar aan:

 • Taalcursussen
 • Huisvesting
 • Sportfaciliteiten
 • Feestelijke diploma-uitreikingen
 • en nog veel meer!
Project logo_ISP

Vergaderingen

Omdat het ISP de Studentenraad adviseert, worden de vergaderingen meestal afgestemd op de bijeenkomsten van de Studentenraad, die 2 keer per maand gepland staan. Voor elke vergadering van de Studentenraad controleert het ISP zijn agenda. Vindt het ISP dat er actie moet worden ondernomen rond een bepaald onderwerp, dan brengen de leden van het platform dat ter sprake. De vergaderkalender van de Studentenraad vind je hier.

Daarnaast zijn er een aantal kleinere teams binnen het ISP die aan specifieke taken werken en soms informeel vergaderen.

Samenwerkingen

Omdat het ISP nauw samenwerkt met de Studentenraad en de internationale diensten van de VUB, nemen 2 leden van de Studentenraad of de Stuvoraad, 1 lid van het Departement Studentenbeleid en 1 lid van het Bureau voor Internationale Betrekkingen en Mobiliteit (IRMO) ook deel aan de vergaderingen van het ISP. Zij hebben een adviserende rol en helpen eventuele vragen te beantwoorden.

Bovendien helpt het IRMO bij de praktische organisatie van de bijeenkomsten: het stelt een zaal ter beschikking en ondersteunt het ISP bij zijn werking door o.a. vergaderingen voor te bereiden, de voorzitter te ondersteunen en voor follow-up te zorgen.

Wie doet wat?

Het ISP horizontaal georganiseerd: alle leden zijn gelijkwaardig en worden geacht om op de ene of andere manier even actief deel te nemen. In de praktijk betekent dit dat de leden van het ISP vaak in kleine teams werken rond specifieke kwesties waarmee zij het meest voeling hebben.

Om praktische redenen is er een voorzitter (verantwoordelijk voor de samenwerking met het IRMO en de algemene werking van het ISP), een Studentenraad liaison (het eerste aanspreekpunt voor en ISP-vertegenwoordiger naar de Studentenraad) en een secretaris (verantwoordelijk voor administratie en notulen).

2022_Logo_ISP

Leden van het ISP 2023 - 2024

 • Cahill Margo
 • Cameron Miriam
 • Celaj Kiara
 • Chengping Xia
 • Corley Madeleine
 • Covaci Claudia (Chair)
 • Dayes Amber (Vice Chair Administration)
 • Hassan Habib
 • Kee En Xin Alyssa
 • Khan Mulazim Abbas (Vice Chair Student Policy)
 • Klimov Kirill (Vice Chair Projects)
 • Mohammadi Seyed Hossein
 • Rizzi Daldos Marielena (Vice Chair Engagement)
 • Saltouridou Evangelia (Vice Chair Communication)
 • Traciuc Igor

Lid worden van ISP

Wil je een verschil maken voor gaststudenten aan de VUB? Word lid van het ISP! Internationale studenten kunnen zich aan het begin van het eerste en het tweede semester kandidaat stellen. Het VUB International Relations Office polst in een selectiegesprek naar jouw motivatie, en selecteert vervolgens 12 leden voor het Internationaal Studentenplatform. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn, kan je op de reservelijst komen als opvolger of invaller om minder actieve leden te vervangen.

Momenteel is het niet mogelijk je kandidaat te stellen. 

Wat kan je verwachten?

Het ISP komt 2 keer per maand samen. Er wordt van je verwacht dat je die bijeenkomsten bijwoont en studentenkwesties die jou zijn opgevallen ter sprake brengt en/of je mening erover deelt.

In ruil daarvoor maak je nieuwe vrienden, ontwikkel je waardevolle vaardigheden voor je toekomstige carrière en krijg je de kans om veranderingen tot stand te brengen die positief zijn voor jezelf en je medestudenten.

Feedback of vragen?

Je mag ons contacteren over alle mogelijke zaken die jou als internationale student aan de VUB aanbelangen.

isp@vub.be Facebook Twitter  @ISPVUB Instagram