Studentenraad

De Studentenraad is het centrale orgaan voor studentenvertegenwoordiging aan de VUB. De verkozen leden vertegenwoordigen de belangen van alle studenten, en duiden ook studentenvertegenwoordigers voor de andere raden aan.

Meer over de Studentenraad

 

International Student Platform

Het ISP werkt samen met de Studentenraad en de Stuvoraad rond voorzieningen voor internationale studenten, van de beschikbaarheid van taalcursussen en huisvesting tot activiteiten op de campussen.

Meer over ISP

Stuvoraad

Naast een Studentenraad moet elke universiteit en hogeschool in Vlaanderen ook een Stuvoraad hebben. In tegenstelling tot andere hogeronderwijsinstellingen heeft de VUB een Stuvoraad die uitsluitend bestaat uit studenten. In de praktijk zijn het dezelfde als de vrijwilligers die in de Studentenraad zetelen.

De Stuvoraad volgt het beleid over studentenvoorzieningen op: huisvesting, sociale dienstverlening, voeding, vervoer, studentenwerking en medische en psychische dienstverlening. Concreet zorgt de Stuvoraad voor het opmaken van het beleidsplan studentenvoorzieningen en de begroting om VUB-middelen te besteden aan studentenvoorzieningen.

De Stuvoraad geeft ook advies bij samenwerkingsakkoorden die de VUB wil afsluiten met mogelijke partners die een interessant aanbod kunnen hebben op vlak van studentenvoorzieningen. Denk maar aan vzw Publiq, dat ervoor zorgt dat je dankzij je VUB-studentenkaart leuke kortingen kan krijgen op films, theater, reizen, tentoonstellingen … in Brussel, Vlaanderen én Europa.

2022_Multiraciale groep jonge creatieve mensen brainstormen_Ideeën bespreken tijdens vergaderingen_Kantoor_S_1902334372

Faculteitsraad

Wat doet de faculteitsraad?

 

De faculteitsraad bepaalt het algemeen beleid van de faculteit en oefent toezicht uit over het faculteitsbestuur en het faculteitsbureau. 

Faculteitsraad

Studentenvertegenwoordigers 2022-2023
 
Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
 • Solau Sasha
 • Taïbi Mohamed-Idriss,  Plaatsvervanger: Boesmans Emma
 • Eikenaar Erin; Plaatsvervanger: Thewis Margot 
Geneeskunde en Farmacie
 • Maxim Valgaeren
 • Helena Broes
 • Lotte Colson
 • Louise Van Keerberghen
 • Anisa Aliju
 • Jana Coppens
Lerarenopleiding (MILO)
 • Dorvedi Stefanie Mulder: Instituutsraad (IR) en de Interfacultaire Opleidingsraad (IOLR)

Ingenieurswetenschappen
 • Ruben Simons
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
 • Geen leden
Letteren en Wijsbegeerte
 • Manon Quanjard
 • Lula Maris
 • Clara Cnop         
 • William Torbeyns
 • Astrid Coucke   
 • Dani Van Linden              
 • Astrid Luypaert 
 • Lotte Sunaert    
 • Anna Dheedene
 • Minne Philippe
 • Jeannine Helene Bätz
 • Valery Fiévez      
Psychologie en Educatiewetenschappen
 • Vastenakel Pauline – Weymeers Veerle (plaatsvervanger)
 • Robert van Ruiten  – Branckaert Aron (plaatsvervanger)
 • De Pauw Liesl  – De Lestré Charlotte (plaatsvervanger)
 • Casasus Garcia Lee  – Torps Emmelien (plaatsvervanger)
Recht en Criminologie
 • S. Vandeputte
 • M. Van den Poel
 • J. Lersberghe
 • Van Ingelghem
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
 • Joren Van Cauwenberge
 • Marylyn Roten

Faculteitsraad

Stel je kandidaat als studentenvertegenwoordiger in jouw faculteitsraad

 

De faculteiten organiseren zelf de werving en aanduiding van studentenvertegenwoordigers in hun faculteitsraad.

Ben je geïnteresseerd en wil je weten hoe je je kan engageren?

Contacteer jouw faculteit

Faculteitsraad

Wat kan je verwachten als lid van de faculteitsraad?

 

Als studentenvertegenwoordiger in een faculteitsraad lever je een concrete bijdrage aan een betere universiteit. Daarnaast is het een leerrijke en interessante ervaring die ook in je professionele leven van pas zal komen: je leert vergaderen, argumenteren, samenwerken, ontdekt hoe een universiteit werkt ... Het is bovendien een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.

De faculteitsraden komen minstens 4 keer per jaar samen. Een vergadering duurt ongeveer 2 uur. Aanwezig zijn en actief deelnemen is belangrijk als studentenvertegenwoordiger. Concreet wil dat zeggen:

 • De vergadering vooraf voorbereiden (agenda en documenten doornemen)
 • Zelf punten op de agenda plaatsen
 • Je een mening vormen over de agendapunten en, waar nodig, afstemmen met medestudenten over hun mening
 • Actief deelnemen aan de discussies en, waar nodig, de studentenmening vertolken
 • Terugkoppelen naar medestudenten

Opleidingsraad

Wat doet de opleidingsraad?
 

Bijna alles wat met je opleiding te maken heeft, komt ter sprake in de opleidingsraad. Denk maar aan de visie, inhoud, het doel, programma, studiemateriaal ... De stem van studenten is hierin natuurlijk essentieel.

Recente realisaties
 • Bepaalde deadlines m.b.t. de masterproef in de opleiding Archivistiek zijn aangepast na klachten over haalbaarheid
 • In het eerste masterjaar van de opleiding Psychologie werd het curriculum aangepast om de druk te spreiden/verlagen.
 • Farmacologische vakken zijn uitgebreid en gespreid over meer jaren om grondige parate kennis op te bouwen (Farmaceutische Wetenschappen)
 • Feedback-cultuur wordt geïnstalleerd in de opleiding Agogische Wetenschappen. 
 • Keuzevakken worden prioritair geroosterd zodanig dat deze geen conflict opleveren met de andere vakken (Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen)

Opleidingsraad

 
Studentenvertegenwoordigers 2022-2023

 

Minstens een derde van de stemgerechtigde leden zijn studenten. De rest van de raad bestaat uit docenten, assistenten, een werkveldvertegenwoordiger en alumni.

Overzicht vertegenwoordigers per opleiding

Opleidingsraad

Stel je kandidaat voor de opleidingsraad

 

De faculteiten organiseren zelf de werving en aanduiding van studentenvertegenwoordigers in de opleidingsraden.

Ben je geïnteresseerd en wil je weten hoe je je kan engageren? 

Contacteer jouw faculteit

Opleidingsraad

Wat kan je verwachten? 

Als studentenvertegenwoordiger in een opleidingsraad lever je een concrete bijdrage aan een betere universiteit. Daarnaast is het een leerrijke en interessante ervaring die ook in je professionele leven van pas zal komen: je leert vergaderen, argumenteren, samenwerken, ontdekt hoe een universiteit werkt ... Het is bovendien een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen.

De opleidingsraden komen minstens 2 keer per jaar en maximaal 1 keer per maand samen. Aanwezig zijn en actief deelnemen aan de vergaderingen is belangrijk als studentenvertegenwoordiger. Dat wil zeggen:

 • De vergadering vooraf voorbereiden (agenda en documenten doornemen)
 • Zelf punten op de agenda plaatsen
 • Je een mening vormen over de agendapunten en, waar nodig, afstemmen met medestudenten over hun mening
 • Actief deelnemen aan de discussies en, waar nodig, de studentenmening vertolken
 • Terugkoppelen naar medestudenten

Opleidingsraad

Vertegenwoordigers per opleiding van elke faculteit

 

Check hier het volledige overzicht van studentenvertegenwoordigers per opleiding van elke faculteit.

Sociale Wetenschappen en Solvay Business School

Social Sciences
 • Zheng Ming Lim (stemgerechtigd)
 • Camille Koujou (stemgerechtigd)
 • Margo Cahill (stemgerechtigd)
 • Chiara Matić (stemgerechtigd)
 • Safeya Badr (stemgerechtigd)
 • Jack Kirk (stemgerechtigd)
 • Mălina Bușu (stemgerechtigd)
 • Lambe Peres (raadgevend)
 • Can Arda Ciloglu (raadgevend)
 • Jose Muradas (raadgevend)
 • Akeza Lins Nkurunziza (raadgevend)
 • Chanique DeVries (raadgevend)
 • Anna-Maria Hessler (raadgevend)
 • Alexandra Coroaba (raadgevend)
 • Sofia Vashchuk (raadgevend)
 • Gabriella Van der Ven (raadgevend)
 • Nicolas Lenz (raadgevend)
 • George Deian Primejdie Ianculovici (raadgevend)
Communicatiewetenschappen
 • Tako Davladze (raadgevend)
 • Marie Gert R. Vanleeuw
 • Rabia Ozdemir
 • Wouter Karel De Leeuw
 • Chaima Mansour
BA Sociologische en Politieke Wetenschappen: afstudeerrichting Sociologie/Master Sociologie
 • Flo Bohets
BA Sociologische en Politieke Wetenschappen: afstudeerrichting Politicologie/ MA Politieke Wetenschappen/ MA Political Science: International and European Governance
 • Erin Eikenaar
 • Margot Thewis
 • Merel Van Neck
 • Ruslan Vernelen
 • Lisa Servaas Miller
Handelsingenieur/TEW/Business Economics/International Business/Business and Technology
 • Yahya El Batati
 • Nourh`ene El Mowafy
 • Luca Vitale
 • Aube Bouwen
 • Safouane Bouyghjdane
 • Nickan Zohrevand
 • Mekki El M’Kaddem
 • Mohamed-Idriss Taïbi
 • Sem Van Lancker
 • Emma Boesmans
 • Mirafzal Mirjaloliy
 • Jean Claude Gatoni
 • Aya El Ourdirhi El Khalfi
 • Estrella Bibiloni
 • Nicolas Khaldi
 • Max Temmerman
 • Marcio Reverbel
 • Can Emre Tasazer
 • Carmen Jaradeh
 • Thomas De Cuyper
 • Louise De Moor
 • Apolline Delettre
 • Mirkea van Berlaer
 • Shwe Uu
 • Ibtissam Fedali
 • Sara Bilen
 • Yosef Arefi
 • Radu-Gabriel Bujan
 • Maria Petruch
 • Garen Nersess
 • Remko Montorro
 • Charles Malvaux
 • Simay Aslanoglu
 • Thomas Vandenberghe
 • Chloe Vanden Weghe
 • Mariam Jandarova
 • Pasang Kempenaers
Bedrijfskunde/Management
 • Bram Vossen
 • Lotte Vannieuwenhuyze
 • Julie Boterbergh
 • Anastasia Troukhina
 • Regina Parthena Koteki
 • Manoela Bezerra
 • Lloyd Trevor De Cock
 • Emelita Pauraite

Geneeskunde en Farmacie

Biomedische wetenschappen
 • Abdallah Fatmé
 • Al Gourari Safae
 • Aliju Anisa
 • Coppens Jana
 • Hatmi, Ali Zayn Al Abidine
 • Herremans Natasha
 • Payet Yaëlle
 • Stevens Merel
 • Van Mierlo Hanne
 • Van Den Broecke Lauren
Farmaceutische wetenschappen
 • Bonte Sophie
 • Verstappen Sylvie
 • Ishimwe Henriette
 • Mertens Charlotte
 • De Saedeleer Jorn
 • Van Den Eynde Kiala
 • De Hondt Lena
 • Daenen Lore
 • Kerckaert Rémy
 • Quevilly Maïté
 • Philips Nant
 • Haentjens Lucas
Geneeskunde
 • Tiziana Everaerd
 • Jasmien Sercu
 • Femke Asscherickx
 • Hajk Torosyan
 • Maxim Valgaeren
 • Margot de Boer
 • Ana Potvlieghe
 • Yannis Polspoel
 • Laure Potvlieghe
 • Jana Siccard
 • Isabelle Vekemans
 • Samah Amghizar
 • Lauren Cools
 • Maria De Lombaerde
 • Francois Verschaeve
 • Lotte Colson
 • Lieve Lerner
 • Sohrab Nazari
 • Jolien Lersberghe
 • Karolien Van Himbeeck
 • Helena Kolb
Specialistische geneeskunde
 • Casteels Phyline
 • Daelemans Sari
 • Danau Tom
 • De Bruyne Mathias
 • De Mey Jarne
 • De Mey Lynn
 • Debacker Jens
 • D'Hondt Cynthia
 • Kessels Jolien
 • Kuijk Joke
 • Michotte Naomi
 • Uyttebroeck Sophie
 • Van Asbroeck Ellen
 • Van Den Eynde Thomas
 • Van Roy Simon
 • Vermeulen Hanne
Management en beleid van de gezondheidszorg
 • Evelien Vandeurzen (schakel en voorbereidend jaar/masterjaar)
 • Asiye Sebnem Gulperi Saglam (masterjaar)
 • Gwenn Berende (schakel en voorbereidend jaar)
Gerontologie
 • Spakman L.
 • Vindevogel

Educatieve Master

 • Tilo Weber
 • Stefanie Mulder

Ingenieurswetenschappen

BA Ingenieurswetenschappen
 • Manuel Higuera Velez
 • Hanaa Arrouchdi
 • Cedric Colson
 • Jonas Bulcke
 • Zakariya Mokhtar
 • Joren Vanden Berghe
 • Corentin Van Loo
 • Nick  van Rijsewijk
 • Tom Van den Schilden
 • Louise Mattelaer
 • Omar Akharroub
 • Emma Dar
 • Lola Woydt
 • Pablo De Wulf
 • Hendrik-Jan Jeddens
 • Ethan Fack
BA Ingenieurswetenschappen: Architectuur
 • Casper Bladt
 • Lies Cox
 • Lotte Nulens
 • Judith Cools
 • Emma Rodriguez
Industriële Wetenschappen
 • Tahir Saglam
 • Corentin Beyaert
 • Alexis Jean-Paul Salmon
MA Ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie/ MA Electrical Engineering
 • Wannes Nevens
 • Alexis Misselyn
 • Lars Denayer
 • Latte Samuel,
 • Adeline Wantiez
 • Ferre Schelkens
MA  Ingenieurswetenschappen: bouwkunde/ MA Civil Engineering/MA Ingenieurswetenschappen: architectuur/ MA Architectural Engineering
 • Daan Appeltans (CE)
 • Kevin Detienne (CE-ULB)
 • Ward Goossens (CE)
 • Kaj-Wolf Depuydt (AE)
 • Sen Dhollander (AE)
 • Nelson Jansen (AE)
MA Ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen/MA Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science
 • Iliya Hakani
 • Mahsa Naghedinia
 • Yuebo Yao
 • Hossein Dehghanipour
 • Malavika Parthasarathi
 • Lukasz Stanislaw Gawenda
 • Fahmieh Heydarzadeh
 • Naqi Amine
 • Yiyao Chen 
 • Muhammad Rezaul Hasan
MA Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek/MA Electromechanical Engineering
 • Tijl Janssens
 • Sam Pets
 • Wouter Kuijk
 • Stijn Kindt
MA ingenieurswetenschappen: fotonica/European Master of Science in Photonics
 • Yamila Borsch
 • Fabio Gavilan
 • Parto Ijaadi Maghsoodi
 • Behzad Bagheri
 • Halewijn Van den Bossche
 • Sébastien d'Herbais de Thun
 • Zhifan Dai

Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

2023-2024

 
Manuele therapie
 • Alexander Hendrickx
 • Hilal Satilmis
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
 • Myrthe Coudyzer
 • Ruben Bonny
 • Manon De Swert

Letteren en Wijsbegeerte

Geschiedenis
 • Yorben Van de Weghe
 • Bob Stoops
 • C. Cnop
 • E. Troffaes
 • M. Callens
 • W. Torbeyns
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Lula Maris
 • J.Corneel Minne
 • Manon Quanjard
 • Wolf Van Troost
Archivistiek
 • Mathijs De Worm
 • Caroline Schillemans
Taal- en letterkunde
 • K. Maes
 • A. Coucke
BA Linguistics and Literary Studies
 • V. Fievez
 • M. Pujanek
MA Linguistics and Literary Studies
 • K. Maes
 • Nadia Ramdhanie
 • Madeleine Kabeary Corley
 • Akanksha Jasmine Jaideep
 • Firdaous Khlifi
 • Andru Shively
 • Imane Hosni
 • Jesse Pilz
Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Jeannine Helene Bätz
 • Astrid Luypaert
 • Antje Indestege
 • Louis Voet
 • Dani Van Linden
 • Kawtar El Adak
 • Lara Peeraer
 • Jasmin De Waele
Toegepaste taalkunde/Journalistiek/Tolken/Vertalen
 • Ludivine Isabelle S Vits (BA1)
 • Lotte Iris De Boe (MA Vertalen)
 • Lisanne De Brabandere (MA Vertalen)
 • Anna Frits L Dheedene (BA3)
 • Laura Hamers (BA1)
 • Lotte Sunaert (MA Vertalen)
 • Eline Versleegers (MA Tolken)

Psychologie en Educatiewetenschappen

Psychologie
 • Baeyens Pieter
 • Branckaert Aron
 • Cannaerts Lander
 • Corremans Fie
 • Debacker Loïc
 • De Decker Sarah
 • De Lestré  Charlotte
 • De Pape  Sam
 • De Pauw Liesl
 • Deroost Mik
 • Dumont Romy
 • Forton Noa
 • Gerard Emely
 • Jacobs Sander
 • Legroux Femke
 • Schreurs Lisa
 • Surinx Dominique
 • van Ruiten Robert
 • Vastenaekel  Pauline
 • Weymeers Veerle
Agogische wetenschappen/MA Onderwijskunde/MA Educational Sciences
 • Adams Carolina Elisabeth Gallagher (MES)
 • Beerens Wendy (AGOG)
 • Casasus Garcia Lee (AGOG)
 • Farkas Anna Maria (MES)
 • Fatima Nisa (MES)
 • Garcia Jimenez Maria (MES)
 • Jeong Minji (MES)
 • Kofi Nyame Anthony (MES)
 • Miroya Kivairu Mariany (MES)
 • Torps Emmelien (AGOG)
 • Vanderstichele Benjamin (AGOG)
 • Yi Suann (MES)

Recht en Criminologie

Recht
 • Ann-Sophie Verbeek
 • Charlotte De Wit
 • Joajoakim
 • Emiel Van Weert
 • Michaël Van den Poel
 • Niels Klein
 • Sueann Vandeputte
 • Jory Brabants D'Hooghe
 • Dina Makrane
 • Emma Wittens
 • Lenka Vanvaerenbergh
Criminologie
 • Leen Rossel
 • Angelique Van Ingelghem
 • Amber Heyrman
 • Eline Strik
Internationaal en Europees Recht
 • Wolf WH Jacobs
 • Elise CL Raes
 • Nicholas Schepens
 • Niki Van Geem
Sociaal Recht
 • Jolien Van Herpe
 • Marthe Delodder
 • Chelsea Huygen
 • Thomas Vandamme
Notariaat
 • Laura De Graef
 • Valentine Herbay
 • Eva Keusters
 • Melody Nele

Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Artificiële intelligentie
 • Aydin Eivazi
Wiskunde
 • L. Simons
Fysica en sterrenkunde
 • Ambrien Fraihi (ba2)
 • Marlies Peremans (ba2)
 • Claire Dooms (ba2)
 • Vic Van Der Linden (BA3)
 • Joren Van Cauwenberghe (BA3)
 • Tiepolo Wybouw (ma1)
 • Else Magnus  (MA2)
 • Jannes Loonen (MA1)
 • Ruben Camphyn (MA2)
 • Elise Van Den Bossche
Chemie
 • Jitse Van Crombruggen (Ba1)
 • Kaat Goemaere (Ba1)
 • Dante De Wilde (Ba2)
 • Anas Mouaissa (Ba2)
 • Killian Delvalle (Ba3)
 • Léa Serrano Gimenez (Ba3)
 • Harry Lecomte (Ma1, CTBDS)
 • Nathan De Sadeleer (Ma2, CTBDS)
 • Hendrik De Boeck (Ma2, CTBDS)
 • Kato Pappaert (Ma1, A&E)
 • Lieven Sybrien (Ma2, A&E)
Biologie
 • Nathan Van Dam (Ba3)
 • Verhaevert Katoo (MA2 MCLS)
 • Indra Saenen (MA2 ECOL)
 • Fiona Pancken (MA2 MCLS)
Oceans & Lakes
 • Mohamed Yusuf (Ma1)
 • Rafaella Dueñas (Ma1)
 • Luisa Suarez (Ma1)
 • Mary Vanessa Moll (Ma1)
 • Jeremy Donaire (Ma2)
 • Bram Rijstabel (Ma2)
 • Regine Oco (Ma2)
 • Diego Nahuel Campos Salazar (Ma2)
BSc computerwetenschappen
 • Silken Heynderickx
 • Abel Stuker
 • Seppe Wyns
 • Arman Kolozyan
 • Robbe De Greef
 • Thomas Vandermotten
 • Mats Van Molle
MSc computerwetenschappen / Computer Science / toegepaste informatica
 • Taha El Hihi (CW/CS)
 • Dana Tabatabaie Irani (CW/CS)
 • Anisha Sachdeva (CW/CS)
 • Gertjan Jozef P Vanlook
Geografie
 • Liv Acke
 • Céleste Berkvens
 • Marijke Van Cappellen
 • Daan Vandenberghe
 • Mori Wuytens
 • Yorick Steenhoudt
SteR
 • Dominiek Mans
 • Toon Bielen
Urban Studies (MUS)
 • Joshua Le Bourhis
 • Violette Lemieux
 • Lucas Lyko
 • Larissa Gorbatikh
 • Olena Kuzhym
 • Clarisse De Beir
 • Kathryn Novkov
Urban Studies (4 Cities)
 • Alexander Krause
 • Katie Friedman
 • Zachary Esquivel
 • Divine Ilunga
 • Dhruv Shah
 • Houyem Snene
 • Philippa Winship
 • José Cano Núñez
 • Matias Lastra
Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Wassim Ben Tato
 • Friso Isaäc Y Kostermans
 • Lotte Van Den Haute
 • Wietse Jakobs
 • Louise Van de Looverbosch
 • Marwan Elkhettabi
 • Vita Cooman
 • Jonas Noé
Molecular Biology
 • Paulina Chróścińska
 • Karen Jessica Stanley Joseph
 • Eline Clerckx
 • Licyel Paulas CondoriCondori
 • Yvonne Zilpah Ojijo