2022_Pierre-Théodore Verhaegen_Sandbeeld_STV_Bloemenhulde_Brussel_VUB

Studentenverenigingen aan de VUB

De VUB is ontstaan vanuit de drang naar een vranke en vrije universiteit, die kritisch onderzoek aflevert zonder zich ooit aan dogma's te onderwerpen. Vrij onderzoek is dus een onlosmakelijk deel van onze universiteit en dat vind je ook terug bij onze studentenkringen en in hun folklore. St-Vé, klakken, dopen, het 'Lied van geen taal', cantussen en een Vrijzinnig Zangfeest: de VUB-tradities vertellen een sterk verhaal. En bezorgen jou een onvergetelijke ervaring.

Regionale studentenverenigingen

Erkende VUB-verenigingen per regio
 

Voor iedereen die trots is op zijn roots, de voeling met thuis niet wil verliezen of ook in Brussel graag z’n lokaal dialect wil spreken.

* Dit zijn dopende studentenverenigingen

Studentenverenigingen per faculteit

Erkende VUB-verenigingen per opleiding
 

In deze lijst vind je zowel de studentikoze, ‘dopende’, verenigingen per faculteit, als de meer op studie gerichte organisaties. De facultaire kringen herken je op de campus makkelijk aan hun 'klak', voor velen een onmisbaar attribuut.

Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
Geneeskunde en Farmacie
Ingenieurswetenschappen
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Letteren en Wijsbegeerte
Psychologie en Educatiewetenschappen
Recht en Criminologie
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

* Dit zijn dopende studentenverenigingen

Studentenverenigingen per interessegebied

Erkende VUB-verenigingen per interesse

De volgende studentenorganisaties zijn ontstaan vanuit een bepaalde hobby, interesse of gedachtegoed.

Politiek & activisme
Muziek, spel & vrije tijd
Studentikoos
Internationalisering & diversiteit

* Dit zijn dopende studentenverenigingen

Studentenverenigingen voor internationale studenten

Erkende VUB-verenigingen per interesse

Voor internationale VUB studenten, zijn er specifieke verenigingen rond hun noden en ervaringen, en die bijdragen aan hun zelfontwikkeling.

Internationale studentenverenigingen* Dit zijn dopende studentenverenigingen

Lid worden?

Nieuwe studenten die willen aansluiten bij een studentenvereniging doen dat natuurlijk uit vrije wil. Maar als je nog geen 18 bent, heb je voor sommige activiteiten wel de toestemming van je ouders nodig. Het toestemmingsformulier kan je via jouw vereniging verkrijgen, net zoals alle informatie over het lidmaatschap en de activiteiten.

Heb je klachten over het verloop van een activiteit?

bsggtgv@vub.be feedback@vub.be

Sui-Generisverenigingen

Het studentenleven aan de VUB kent zijn eigen gebruiken, tradities en verworvenheden. Drie organisaties bewaken die, onafhankelijk van elkaar, en krijgen daartoe rechtstreeks in de begroting ingeschreven werkingssubsidies. Daarom heten deze organisaties in onze Codex Studentenleven de ‘sui-generisverenigingen.’

Studiekring Vrij Onderzoek

Studiekring Vrij Onderzoek draagt het grondprincipe van de VUB uit: vrij onderzoek. Vrij onderzoek staat voor de oprechte bereidheid om elke wereldbeschouwelijke of morele stellingname te verlaten voor iets nieuws en beters, eens daarvoor sterke rationele argumenten zijn ontdekt.

Concreet organiseert deze organisatie activiteiten zoals lezingen en debatten, waarin het principe van het vrije onderzoek centraal staat. Elke VUB-student is welkom!

Wanneer?

Elke maandagavond van het academiejaar: vergadering om 20 uur, gevolgd door vrije discussie en algeheel boeiend en gezellig samenzijn.

Waar?

X5.006, VUB Main Campus (Pleinlaan 2, 1050 Etterbeek)

Contact

Website stkvo@vub.be Facebook

Brussels Studentengenootschap 'Geen Taal Geen Vrijheid'

Het Brussels Studentengenootschap - ‘Geen Taal Geen Vrijheid’ (BSG gtgv of kortweg BSG) is het overkoepelende orgaan van de studentenorganisaties.

Het BSG vertegenwoordigt de studentenorganisaties tegenover de academische overheid en bevordert een vlotte wederzijdse communicatie. Ook de verdeling van de subsidies verloopt via hen. Daarnaast beheren ze verschillende faciliteiten (o.a. de BSG-zaal) ter ondersteuning van de studentenverenigingen.

Wil je zelf een vereniging oprichten of een bestaande vereniging laten erkennen? Ook dat verloopt via het BSG. Erkenningsvoorwaarden vind je in de Codex Studentenleven. Een overzicht van alle activiteiten en BSG-diensten vind je op de BSG-website.

Contact:

Website bsggtgv@vub.be Facebook

VUB Main Campus, Pleinlaan 2 bus BSG, 1050 Etterbeek

Studententijdschrift 'de Moeial'

Studententijdschrift de Moeial wordt maandelijks gratis verdeeld over de campussen in Etterbeek en Jette. Je kan de artikels ook online raadplegen.

De redactie bestaat volledig uit vrijwilligers en is continu op zoek naar studenten om het team te versterken. Kriebelt het om in je pen te kruipen? Ben je gebeten door wat zich in en rond onze universiteit afspeelt? Of wil je ontdekken hoe een tijdschrift van a tot z gemaakt wordt en hieraan bijdragen? Kom zeker eens langs op de wekelijkse redactievergadering, elke woensdag om 19 uur in het redactielokaal.

Contact:

Websitedemoeial@vub.be Facebook

VUB Main Campus (Pleinlaan 2, X5.001, 1050 Etterbeek)

Overkoepelende studentendienst vzw

De OSD vzw of Overkoepelende Studenten Dienst vzw is een organisatie voor en door studenten en richt zich op de ondersteuning van twee doelgroepen: VUB-studenten en VUB-organisaties.

De OSD werd opgericht met als oorspronkelijke doel kennis en informatie voor studenten aan de VUB toegankelijk te maken. In een eerste fase werden de verschillende cursusdiensten verenigd, en ook vandaag blijft cursusdienst.net één van de hoofdactiviteiten. Studenten kunnen via dit platform goedkoop samenvattingen, readers, slides, etc. laten drukken. Via VUBooks kunnen studenten ook tweedehandsboeken kopen en verkopen.

Daarnaast biedt OSD nog een heleboel andere vormen van studentenondersteuning!

Contact:

Websiteosd@vub.be

VUB Main Campus (Pleinlaan 2, building B, 1050 Etterbeek)