Wat doet de studentenraad?

De studentenraad bepaalt mee het beleid van de universiteit. Net daarom zetelen de leden van de Studentenraad in de bestuursorganen van de VUB: de Raad van Bestuur, de Academische Raad, de Universiteitsraad ... Ook wint de universiteit systematisch hun advies in over elk nieuw beleidsplan (bv. het beleidsplan studentenvoorzieningen, het VUB-middelenbeleid ...).

De Studentenraad verdedigt de belangen van studenten binnen de universiteit. Het is niet zomaar dat examenroosters vroeger worden bekendgemaakt of dat 50% van de blok nu kan worden ingezet voor examens. De studentenraad zal de universiteit steeds attent maken op de noden of specifieke situatie van studenten, zoals bij de herziening van toewijzingscriteria voor huisvesting. 

De Studentenraad verkondigt de stem van de VUB-studenten. Regelmatig lanceert de Studentenraad bevragingen onder de studentengemeenschap. Zo leverden de resultaten van een online survey al heel wat inzichten in de noden en wensen van de VUB-studenten. Omdat er volgens de survey nogal wat vraag naar was, pleitte de Studentenraad bijvoorbeeld voor een avondopening van het studentenrestaurant op de VUB Main Campus, die reeds werd uitgetest. De Studentenraad organiseert ook face-to-face bevragingen op de Esplanade, waar wordt gepolst naar jouw mening over thema’s zoals het invoeren van ijkingsproeven. De Studentenraad bundelt die input in adviezen, die worden doorgespeeld aan het bestuur van de universiteit.

De Studentenraad verdedigt de belangen van de VUB-studenten extern. Zo legt de MIVB nu elke donderdagavond nachtbus 71 in tussen de VUB Main Campus in Etterbeek en het centrum van de stad op vraag van de Studentenraad. Of wanneer Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een Vlaams doopcharter wilde ontwikkelen, kwamen de studentenraadsleden tijdens het overleg met het kabinet op voor de folklore van het studentenleven aan de VUB. Tot slot is de Studentenraad lid van de Vlaamse Vereniging Studenten (VVS). 

Tot slot reikt de Studentenraad concrete oplossingen aan waarmee de universiteit kan tegemoetkomen aan de noden en wensen van de VUB-studenten. Voorbeelden daarvan? De BBQ-zones die gerealiseerd zijn op de campussen. Of de gewoonte om voortaan een afstudeerceremonie te organiseren voor de internationale studenten aan het begin van de zomervakantie. En er worden tijdens TD's voortaan gratis oordopjes uitgedeeld.

Standpunten van de studentenraad

Hier vind je het beleidsplan en de standpunten van de Studentenraad tijdens het academiejaar.

Beleidsplan 2023-2024

Wie zit er in de Studentenraad?

Twintig leden vertegenwoordigen de gehele studentengemeenschap, verkozen in één kieskring. Voor de faculteiten, behalve Geneeskunde en Farmacie, wordt de kandidaat die binnen die faculteit de meeste stemmen heeft behaald, ongeacht zijn rangschikking onder alle kandidaten, verkozen. Voor de faculteit GF worden de twee kandidaten die binnen die faculteit de meeste stemmen hebben behaald, ongeacht hun rangschikking onder alle kandidaten, verkozen. De resterende mandaten worden, onafgezien van de faculteiten, ingevuld door de kandidaten met de meeste stemmen.

Studentenraad 2023-2024
 • Diewert G. Seynaeve (GF): voorzitter
 • Mariem Negrouz (PE): ondervoorzitter
 • Riham Bounouh (RC): coördinator onderwijs
 • Khadija Tahir (ES): coördinator studentenvoorzieningen
 • Bob Stoops (LW): coördinator innovatie
 • Mila Todorof (PE)
 • Sanae Chioua (PE)
 • Khatera Hamid (PE)
 • Lisa Boyon (ES)
 • Raneem Sadaky (ES)
 • Yumeng Bian (ES)
 • Diane Mboungou (RC)
 • Imrane Boumeriem (ES)
 • Lara Said (RC)
 • Safouane Bouyghjdane (ES)
 • Hannah Winters (RC)
 • Basile Pieter K Van Weyenberg (WE)
 • Ann-Sophie Ina E Verbeek (RC)
 • Raneem Sadaky (ES)
 • Anouk Van Aken (ES)
 • Sasha Solau (ES)

Verkiezingen

De studentenraad wisselt elk academiejaar. In het voorjaar kiezen alle VUB-studenten hun studentenvertegenwoordigers. Zin om je kandidaat te stellen?

Ontdek alles over de Studentenraadsverkiezingen

Vergaderingen

Als VUB-student mag je de vergaderingen van de Studentenraad bijwonen, de verslagen bekijken en zelf agendapunten aanbrengen.

Een vergadering bijwonen

Via de Sharepoint van de Studentenraad kan je de agenda en goedgekeurde verslagen inkijken. Je logt in met je VUB-account. De agenda is beschikbaar vanaf 1 week voor de vergadering. 

Vergaderkalender:

 • Dinsdag 3 oktober, 10h – 13h ( VUB Main Campus)
 • Maandag 23 oktober, 14.30h – 17.30h (VUB Main Campus)
 • Donderdag 23 november, 10h - 13h  (VUB Health Campus)
 • Woensdag 20 december, 16h - 19h (VUB Main Campus)
 • Maandag 26 februari, 14.30h – 17.30h  (VUB Main Campus)
 • Woensdag 27 maart, 16h - 19h (VUB Health Campus)
 • Donderdag 2 mei, 10h - 13h (installatievergadering deel I) (VUB Main Campus)
 • Maandag 6 mei, 16h - 19h (installatievergadering deel II) (VUB Main Campus)
 • Woensdag 8 mei, 14h – 17h (erkenningsaanvragen) (VUB Main Campus)
 • Woensdag 15 mei, 15h - 18h (VUB Main Campus)
 • Vrijdag 5 juli, 14h tot 17h (VUB Main Campus)
 • Vrijdag 13 september, 14h30 tot 17h30 (VUB Main Campus)

Verslagen van vorige vergaderingen

Agenda voor de volgende vergadering

Zelf agendapunten aanbrengen

Iedere student kan ook zelf agendapunten aanbrengen voor bespreking op de Studentenraad.

Agendapunten bezorg je via dit sjabloon aan de secretaris van de Studentenraad via studentenraad.stuvoraad@vub.be Voor het invullen kan je, indien je dat wenst, de hulp of het advies van de secretaris of de leden van de Studentenraad inroepen. De deadline om agendapunten aan te brengen is telkens 2 weken voor de plenaire vergadering.

Twee weken voor elke plenaire vergadering van de Studentenraad vindt er een agendaoverleg plaats. Daarop zijn minstens de voorzitter en de secretaris aanwezig. Zij beoordelen de agendapunten op inhoud, duidelijkheid, volledigheid enzovoort.

Ondersteuning studentenleven

Financiele Ondersteuning

De Studentenraad subsidieert jaarlijks de erkende studentenverenigingen via het Brussels Studentengenootschap geen taal geen vrijheid (BSG gtgv). Daarnaast kan de Studentenraad initiatieven van studenten of verenigingen ondersteunen via projectmiddelen.

De projectmiddelen hebben als doel nieuwe projecten te steunen die: 

 • het scala aan ontspanningsmogelijkheden en leerrijke activiteiten voor VUB-studenten uitbreiden; 
 • een vernieuwend of ambitieus karakter hebben; 
 • de uitstraling van de VUB of van Brussel als studentenstad bevorderen;
 • het welzijn van de studenten en hun verbondenheid over bestaande netwerken heen verhogen.

   

Wil je projectmiddelen aanvragen voor een activiteit? Deze aanvragen worden 2x per jaar behandeld. Stuur je dus een aanvraag in na een van deze deadlines, dan wordt die pas behandeld na de volgende deadline.

De regelgeving rond projectsubsidies vind je in de Codex Studentenleven.

Communicatie ondersteuning

Studenten en verenigingen die projecten of evenementen organiseren, kunnen ook ondersteuning krijgen bij de organisatie en communicatie.

Zelf een VUB-event organiseren  Communicatiekanalen VUB  Reglementen