Registreer je vakken, stap voor stap!

Moet je zelf je vakken registreren of wordt dit voor jou gedaan? En (tot) wanneer kan je dit doen?

Alle info over vakken registreren

Doorloop alle stappen van het stappenplan en weet dat het 24 uur kan duren vooraleer je vakken na registratie ook verschijnen op leerplatform Canvas.

Vakkenregistratie overzicht cali
Stap 1: Studieactiviteit beheren
 

Log in op de SelfService Studenten met je VUB-mailadres. Klik op 'Studieactiviteit beheren'.

Zie je deze tegel niet in je overzicht?
Dubbelcheck dan even of je wel degelijk bent ingelogd met je VUB-mailadres en paswoord. Anders zie je deze niet.

Ben je ingeschreven voor twee opleidingen?
Als je ingeschreven bent voor twee opleidingen (bv. bachelor - master, voorbereidingsprogramma - master) moet je in het eerstvolgende scherm de eerste opleiding kiezen waarvoor je vakken wilt registreren. De registratie van de vakken voor de andere opleiding doe je daarna.

Volg daarna de rest van het stappenplan.

Vakkenregistratie
Stap 2: Inschrijven via mijn vereisten
 

Je komt nu op de tab ‘Mijn studieactiviteiten bekijken’. Je ziet hier dat je momenteel nog voor geen enkel vak geregistreerd bent. Klik in het menu links op ‘Inschrijven via Mijn vereisten’.

Vakkenregistratie
Stap 3: Overzicht studieprogramma
 

Nu krijg je een overzicht van jouw studieprogramma als geheel en de afstudeervereisten die ervoor gelden.

Opgelet: ben je ingeschreven voor twee bachelors OF twee masters OF twee master-na-masters? Dan zie je op deze pagina beide programma's staan. Je kan dit stappenplan gewoon volgen.

Je ziet de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Wanneer je op je opleiding of een van de modules van je opleiding klikt, zie je welke studieactiviteiten je moet volgen.

Vakkenregistratie
Stap 4: Welke vakken moet je registreren?

Je ziet de verschillende onderdelen van je opleiding staan. Klik op een van de onderdelen om te bekijken welke vakken je moet registreren.

Let op: als vakken twee keer in de overzichtslijst voorkomen, dan hebben die een verschillende code. Eén code eindigt op 'r' en de andere code eindigt op 'w':

  • 'R' staat voor reguliere student (= dagonderwijs)
  • 'W' staat voor werkstudent (= avondonderwijs)

Kies het vak met de code die voor jou geldt: als reguliere (dag)student kan je niet de variant van het vak kiezen die bedoeld is voor werkstudenten. Dit geeft later in het proces een foutmelding.

Je kan de studiegidsnummers van je eigen vakken makkelijk terugvinden. Op deze pagina > Zoek jouw opleiding > Scrol naar 'studieplannen' en selecteer wat voor jou van toepassing is. > Kies uit het overzicht een vak waarvoor je het studiegidsnummer zoekt. > Selecteer het vak en check het studiegidsnummer.

Vakkenregistratie
Stap 5: Details studiedeel
 

Je ziet nu de details van het studiedeel of vak dat je geselecteerd hebt.

In de rechterbovenhoek klik je op ‘Volgende’ en selecteer je vervolgens het juiste academiejaar.

Vakkenregistratie
Stap 6: Selectie studieactiviteiten
 

Selecteer bij ‘Selectie studieactiviteiten’ het vak dat je wil registreren.

Vakkenregistratie
Stap 7: Geselecteerde studieactiviteit
 

Als eerste scherm krijg je je geselecteerde studieactiviteit te zien. Klik in de rechterbovenhoek op ‘VLG’ om naar de volgende stap te gaan.

Vakkenregistratie
Stap 8: Voorkeuren studieactiviteit bekijken
 

Je komt op het scherm ‘Voorkeuren studieactiviteit bekijken.’ Klik op ‘Accepteren’ in de rechterbovenhoek. Het vak voor toestemmingsnummer mag je leeg laten. Enkel als je een toestemmingsnummer kreeg, moet je dit invullen.

Vakkenregistratie
Stap 9: Indienen
 

Klik op ‘Indienen’ in de rechterbovenhoek. Je zal nogmaals gevraagd worden of je zeker wil indienen. Opgelet, controleer vóór je indient of:

  • alle studieonderdelen een code hebben die voor jou van toepassing is.
  • je het vak zeker wil registreren.
  • Ben je een reguliere student? Dan moet de code van het vak op een ‘R’ eindigen.
  • Ben je een werkstudent, dan moet het op een ‘W’ eindigen.

Als dit in orde is, druk dan op ‘Ja’.

Vakkenregistratie
Stap 10: Bevestiging
 

Je krijgt nu een bevestiging: de studieactiviteit is succesvol geregistreerd.

Vakken uitschrijven
Stap 11: Geregistreerde studieactiviteiten bekijken
 

Klik in het menu aan de linkerkant op de tab ‘Mijn studieactiviteiten bekijken’. Daar vind je een overzicht van alle vakken waarvoor je geregistreerd bent.

Als je merkt dat je toch een verkeerd vak hebt geregistreerd, dan kan je dit vak ook uitschrijven (zie lager op deze pagina). 

Vakken uitschrijven, stap voor stap!

Zelf vakken uitschrijven is enkel mogelijk binnen de vakkenregistratie-periode. Check daarvoor:

Alle info over vakken registreren

Stap 1: Studieactiviteit beheren
 

Ga naar de SelfService Studenten, log in met je VUB mailadres en navigeer als volgt: Hoofdmenu => Studieactiviteiten beheren => Studieactiviteit stoppen.

Je krijgt nu een overzicht van de opleidingsonderdelen die je hebt geregistreerd. Om je uit te schrijven voor een opleidingsonderdeel vink je het aan en klik je vervolgens op ‘Vlg' in de rechterbovenhoek.

Vakken uitschrijven
Stap 2: Studieactiviteit stoppen
 

In het volgende scherm moet je het stoppen van het vak bevestigen. Klik daarvoor op 'M. st. act. stoppen' in de rechterbovenhoek.

Vakken uitschrijven
Stap 3: Bevestigen
 

Hierna moet je nog eens bevestigen dat je wil stoppen met het geselecteerde studieonderdeel. Klik op 'Ja'. Hierna krijg je een bevestiging dat je bent uitgeschreven.

Wanneer er bij het vak in de kolom 'status' een rood kruis staat, ben je hiervoor niet uitgeschreven. Lees goed de foutmelding, probeer die te verhelpen en probeer het betreffende vak alsnog uit te schrijven. 

Vakken uitschrijven

Controle: voor welke vakken ben ik ingeschreven?

Wil je extra controleren voor welke vakken je je registreerde en welke er nog ontbreken? Dat kan!

Vakkenregistratie controle
Stap 1: Inschrijven via mijn vereisten 
 

Vanuit het hoofdmenu op Selfservice klik je op het icoon ‘Studieactiviteiten beheren’. Kies daarna voor de derde tab: ‘Inschrijven via Mijn vereisten’. 

Vakkenregistratie controle
Stap 2: Studieactiviteiten
 

Je ziet de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Wanneer je op je opleiding of een van de modules van je opleiding klikt, zie je welke studieactiviteiten je moet volgen. Je zal de verschillende onderdelen van je opleiding zien staan.

Vakkenregistratie controle
Stap 3: Check de status van je vakken
 

Klik op een van de onderdelen om te bekijken voor welke vakken je al geregistreerd bent. Als je merkt dat je toch een verkeerd vak hebt geregistreerd, dan kan je dit nog altijd stopzetten. Check onderaan deze pagina hoe je vakken kan uitschrijven.

Heb je een vraag of lukt het niet?

Check de extra tips & tricks of neem contact op met onze medewerkers!

Hulp bij vakken registreren