Meer groen

Onze universiteit beschikt over grote, groene campussen die nu al koelere plekken vormen in de stad. In de toekomst willen we die troeven extra in de verf zetten. We werken aan gezonde, aangename en integraal toegankelijke campussen die voorbereid zijn op een extremer klimaat. We ontharden onze bodems en laten regenwater in de grond infiltreren. Zo beperken we de afvoer naar de riolering en gaan we verdroging tegen. Het stedelijke hitte-eilandeffect temperen we met aangepaste beplanting die ook de ecologische waarde van de campussen versterkt.

Blauw-groen Living Lab maakt campus klimaatrobuuster

De VUB-campus is een afspiegeling van het innovatieve karakter van de universiteit en het onderzoek dat er gebeurt. Daarom blijven we plannen maken en bouwen aan de campus van morgen. De groei van het onderwijs en het onderzoek aan de VUB zorgde recent voor meer bebouwing op onze campus. Daarom gaan we ambitieus aan de slag om ons gebouwenpark toekomstbestendig te maken en om een klimaatrobuuste, eigentijdse, inclusieve campus te creëren. Dat traject noemen we het blauw-groene Living Lab.

In kaart brengen

Het blauw-groene Living Lab onderzoekt en definieert de eerste klimaatadaptieve maatregelen voor de VUB. We schetsen onze visie, ontwikkelen nieuwe tools en monitoren onze voortgang. Ons interdisciplinaire onderzoeksteam slaat de handen in elkaar met Infrastructuur om het hydrologische en ecologische systeem van de campus in kaart te brengen. Samen doen ze aanbevelingen voor de ontwikkeling van een duurzame en toekomstbestendige campus. Voor onze studenten is de campus bovendien een prima case voor een thesis. Zo brachten masterstudenten Hydrologie mee het rioleringsnet in kaart. En biologiestudenten voerden terreinstudies uit op de VUB Main Campus, die zo’n 900 soorten blijkt te tellen!

Waterhuishouding

De VUB heeft goede redenen om haar kennis van het hydrologische systeem van de campus te vergroten. Op dit moment is die kennis ontoereikend om langetermijnbeslissingen te nemen, terwijl dat dringend nodig is. Ons land - en dus ook onze universiteit - staat voor een reeks structurele uitdagingen op het vlak van klimaat en milieu.

De komende jaren moeten we onder meer onze waterhuishouding aanpakken, de retentie van regenwater verbeteren en onze rioleringsstelsels optimaliseren. De infiltratie van regenwater wordt problematisch door alle verdichting en verharding en het huidige rioleringsnetwerk blijkt ontoereikend te zijn. Bovendien brengt de toekomst nog meer extreme weersomstandigheden. Daarnaast hebben onze campussen belangrijke ecologische functies: ze vormen een ecologische verbinding op grootstedelijke schaal en bestrijden het stedelijke hitte-eilandeffect.

2022_Water en bomen_ Ecologische oproep om te recyclen_S_2042393249