Leren ‘over’ en ‘voor’ duurzame ontwikkeling

De VUB biedt zowel onderwijs ‘over’ als onderwijs ‘voor’ duurzame ontwikkeling aan. We willen dus niet alleen de kennis van onze studenten bijspijkeren, maar ook vaardigheden aanleren om de transitie mee uit te rollen. We bouwen ons aanbod van afstudeerrichtingen en keuzevakken in het domein van duurzaamheid verder uit. Door duidelijke informatie en communicatie zullen we de opleidingen meer zichtbaarheid geven en zo toegankelijk mogelijk maken.

Planetaire uitdagingen zoals de klimaatverandering, de grondstoffenschaarste en de achteruitgang van de biodiversiteit vragen om specifieke kennis en expertise. Tegelijk zijn ze sterk verweven met sociale opgaven, zoals het bestrijden van armoede, honger en onrecht. Duurzame ontwikkeling kent vele aspecten en dat rijke scala aan invalshoeken willen we via onze opleidingen aanbieden. Interdisciplinariteit is voor ons dé sleutel tot leren ‘over’ duurzame ontwikkeling. Onze docenten delen kennis over duurzame ontwikkeling uit hun vakgebied. Tegelijk worden er bruggen geslagen naar andere disciplines.

We willen ook volop aandacht besteden aan competenties zoals zelfreflectie, creativiteit en toekomstgericht problemen oplossen: belangrijke soft skills die bijdragen aan het leren ‘voor’ duurzame ontwikkeling. Onze campussen zullen studenten een stimulerende leeromgeving bieden en experimenteerruimte om die competenties bij te spijkeren.

Een greep uit ons aanbod aan duurzame opleidingsonderdelen

Keuzevakken rond duurzaamheid

Hier vind je de keuzevakken met een specifieke focus op duurzaamheid die aan de VUB gevolgd kunnen worden.

Milieuaspecten van het Ingenieursberoep

In het keuzevak ‘Milieuaspecten van het Ingenieursberoep’ leren toekomstige de impact van technologie op het leefmilieu te beoordelen en vergelijken. Zowel kennis over specifieke domeinen zoals fysica en chemie als ethische aspecten komen aan bod.

Redelijk Eigenzinnig

In dit universiteitsbrede keuzevak diepen studenten uit verschillende disciplines een maatschappelijk vraagstuk uit met en voor een Brusselse organisatie. Tijdens het academiejaar 2020-2021 werkten de studenten bijvoorbeeld rond ‘The Struggle Against Racism’. Het vak biedt de kans om praktijkervaring op te doen, het onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet maatschappelijk engagement aan te gaan.

Sustainability, an interdisciplinary approach

Aan de faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School komen verschillende disciplines samen in het keuzevak ‘Sustainability: an interdisciplinary approach’. Die cursus combineert inspirerende lezingen met hands-on tools om duurzame verandering te versnellen en studenten te vormen tot de changemakers van morgen.

Monsoon School

In het project ‘Monsoon School’ vertalen we de theorie naar de praktijk aan de hand van levensechte cases die inzoomen op een duurzaamheidsvraagstuk. Gedurende 2 weken trekt de interuniversitaire masteropleiding Oceans & Lakes met zijn studenten naar een partnerland in het Zuiden. Daar treden ze op als consultant voor een lokaal probleem, zoals plastic afval in mariene gebieden of de impact van toerisme op megafauna. In elke groep studenten zijn diverse achtergronden, interesses en culturen vertegenwoordigd.

Decision Support for Sustainability

Hoe maken we keuzes die leiden tot meer duurzame oplossingen? En hoe weten we zeker dat ze effectief duurzamer zijn? In dit Engelstalig vak krijg je verschillende technieken aangereikt voor het maken van duurzame beslissingen, gaande van meer data-gedreven ('harde') technieken zoals external cost calculations, tot mensgerichte ('zachte') methodes zoals participatory foresighting. Het vak is interactief, met workshops waar de deelnemers zelf de verschillende technieken uitproberen, aangevuld door online kennis clips waar de theorie wordt uitgelegd. Het vak is geschikt voor iedereen met een professionele of persoonlijke interesse in duurzaamheid, en het kan gevolgd worden als micro-credential, waardoor ook niet-reguliere studenten kunnen deelnemen.

Specifieke programma's met een duurzaamheidsfocus

Hier vind je een aantal programma's terug die duurzaamheid opgenomen hebben in hun curriculum.

Master of Science in Sustainable Land Management: Urban Land Engineering

Zin om de belangrijke globale en ecologische problemen aan te pakken? Met de Master in Sustainable Land Management: Urban Land Engineering, kan je je specialiseren in stedelijke land problemen. Dankzij de Master word jij een expert dat land kan beheren en beschermen, maar ook alles weet over de specificaties en eigenschappen van de grond en deze kan aanpassen. Het programma bevat vakken zoals Climate Change, Sustainable Development en Environmental Impact Assessment, en biedt een breed scala aan keuzevakken aan die je kennis nog verder verdiepen.

Master of Science in Geography - Module Earth & Climate

Geïnteresseerd in het bijdragen aan het debat rond klimaatsverandering, globalisatie en andere sociale uitdagingen? Wil je de wereld duurzamer maken? Dan is deze interuniversitaire Master in Geography misschien wel iets voor jou. De Master omvat vakken zoals Environmental Change, en Environmental and Resource Economics. De verschillende modules, zoals Earth & Climate, gaan dieper in op specifieke topics, en daarnaast kan je je kennis nog versterken door de aangeboden keuzevakken rond klimaat en duurzame ontwikkeling.

Master of Biology : Ecology and biodiversity – track Global Change

As a future biologist, you'll have to tackle global biodiversity crises and changes. In the specialization 'Ecology and Biodiversity', you gain experience in the research methods used to study the ecology and evolution of organisms found in terrestrial, freshwater and coastal ecosystems. If you are interested in sustainability and how climate change influences ecology and biodiversity, you can follow courses from the track 'Global Change', such as Decision Support for Sustainability, Global Change Biology and Natural Risk Management.

Afbeelding van toekomstige stad in het groen, waar een weg naartoe loopt gemaakt van FutureProef awards. Met de tekst 'Kies met je eindproef voor een duurzame toekomst'.

Future Proef Award

Ben jij student van een Masteropleiding en heb jij je dit jaar helemaal gesmeten voor een eindproef die inzet op duurzaamheid? Dan kan je je inschrijven voor de Future Proef Award,  een initiatief van de Vlaamse overheid en de hogeronderwijsinstellingen.

Zowel individuele inzendingen als groepswerken zijn welkom, en het indienen van een kandidatuur is heel eenvoudig via www.futureproefaward.be (deadline: 8 oktober 2023). Als jij wint, dan ontvang je niet alleen een  geldprijs van 3 000 euro maar ook ongekende eerbied en waardering voor jouw toewijding. Is dat even mooi meegenomen!

Is je Masterproef nog niet voor dit jaar maar ben je gebeten door duurzaamheid?  Ook in 2024 én de daaropvolgende jaren kan je ook nog meedoen met de Future Proef Award. Meer inspiratie kan je hier vinden. Bekijk dan meteen ook eens de beoordelingscriteria voor deze award.