Meer dan gebouwen

Duurzame campussen zijn meer dan energiezuinige gebouwen. We springen ook efficiënt om met de beschikbare ruimte en (onderzoeks)infrastructuur om zo ons energie- en materialengebruik te beperken. De campusomgevingen van de VUB zijn bovendien aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen, op maat van alle gebruikers. Ze dragen bij tot het welzijn van medewerkers en studenten en brengen meer groen en natuur in de stad.

VUB-infrastructuurprojecten erkend als ‘voorbeeldgebouwen’

Drie gebouwen van de VUB werden de afgelopen jaren verkozen tot voorbeeldgebouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de kindercampus Theodoortje op de VUB Health Campus, het VUB-zwembad en het herbestemmingsproject Usquare. Alle drie waren ze laureaten van Be.Exemplary, een Brussels initiatief dat projecten beloont die op duurzaamheidsvlak een voorbeeldfunctie hebben.

Kindercampus Theodoortje: combinatie van functies

Kindercampus Theodoortje verenigt een basisschool, een kinderdagverblijf, scoutslokalen en kantoren van het Centrum Algemeen Welzijnswerk en het Huis van het Kind. De gebouwen hebben een heldere, leefbare structuur en werden opgetrokken in warme, duurzame en onderhoudsarme materialen. De daken fungeren als groendaken en niet-verharde speelplaatsen verkleinen de impact op de bodem. De campus grenst bovendien aan het Laarbeekbos, onderdeel van het Natura 2000-netwerk, en vormt het startpunt voor een natuurbelevingsroute. Theodoortje kreeg zijn erkenning als ‘voorbeeldgebouw’ vanwege de integratie van verschillende functies en een toekomstgedreven life cycle cost-studie. Die aanpak willen we maximaal integreren in onze andere gebouwen.   

Het Theodoortje is momenteel ook genomineerd voor de Belgian Building Awards 2023, in de categorie duurzaamheid. Meer informatie vind je hier.

2022_Kindercampus_Theodoortje_Duurzaamheid_VUB