De Wereld Heeft Je Nodig

Een duurzame universiteit groeit ook van onderuit. Met De Wereld Heeft Je Nodig maken we de hele VUB-gemeenschap warm voor een beter milieu, gelijke rechten, betere levensomstandigheden, vrijheid van meningsuiting ... Via tachtig verschillende projecten zetten onderzoekers en studenten mee hun schouders onder een betere wereld.

Doe mee en toon je engagement.

2022_DeWereldHeeftJeNodig_VUB
2022_Atelier_Planet_VUB

Atelier Planet

In Atelier Planet werkt een groep geëngageerde VUB’ers aan een toekomstgerichte visie op onze planeet. We bekijken onder meer hoe we de onze universiteit duurzamer kunnen maken en hoe we de hele VUB-community daarbij kunnen betrekken. Ben jij helemaal klaar om je kennis en enthousiasme om te zetten in engagement voor de wereld?

Meld je aan voor Atelier Planet

GREENxCHANGE

De VUB wil duurzaamheid structureel in haar werking integreren. Het GreenTeam ontwierp daarom het GREENxCHANGE-programma. GREENxCHANGE bestaat uit drie deeltrajecten: via Green Impact maken medewerkers hun werkomgeving duurzamer. Green Hive stimuleert studenten om duurzaam te leven op kot. En studentenverenigingen engageren zich via Green Circles om hun activiteiten te verduurzamen.

Green Impact

Green Impact werd de afgelopen 10 jaar ontwikkeld door de British National Union of Students en SOS international. Het project mocht al een UNESCO-award in ontvangst nemen voor baanbrekend werk op het vlak van duurzaamheid en gedragsverandering. Inmiddels krijgt het ook internationaal navolging: meer dan 400 organisaties gebruiken Green Impact om bottom-up veranderingen te realiseren. Ook aan de VUB is verduurzaming iets dat niet alleen van bovenaf verwezenlijkt kan worden: iedereen kan er ook in zijn of haar dagelijks leven aan meewerken. Zo wordt duurzaamheid opeens heel tastbaar.

Elke medewerker van de VUB kan zich, al dan niet met collega’s, aanmelden voor de Green Impact. Teams kunnen zich organiseren op basis van faculteit, dienst, vakgroep, achtergrond of gemeenschappelijke werkruimte. Ons GreenTeam bouwde een online toolkit met meer dan 140 concrete acties op de VUB om de directe woon- en werkomgeving van medewerkers en studenten groener te maken. De toolkit zit vol voorbeelden, maar laat ook ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Zo kunnen medewerkers samen hun duurzame idealen in de praktijk omzetten.

Het GreenTeam ondersteunt alle teams van bij de start en door heel het proces. Elk team krijgt aan het einde van het jaar een bronzen, zilveren, gouden of platina medaille, op basis van het aantal verwezenlijkte acties. Daarmee willen we iedereen bedanken voor zijn of haar engagement, want elke bijdrage maakt een verschil.

Green Hive

Green Hive is een competitie voor kotstudenten om het duurzaamste VUB-kot te zijn. Aan de hand van maandelijkse uitdagingen worden studenten gemotiveerd om hun kotleven te verduurzamen rond verschillende thema’s: materiaal, energie, voeding, water, welzijn, mobiliteit en biodiversiteit. Door die opdrachten te voltooien, kunnen studenten prijzen winnen en aan het einde van het jaar een ‘Green Hive’-award verdienen.

Green Circles

Green Circles richt zich op studentenverenigingen die hun activiteiten willen verduurzamen. TD’s, cantussen, netwerkevenementen of excursies: elk van die activiteiten kan je op een groenere manier organiseren. Dankzij een toegankelijke toolkit met een overzicht van tips en tricks kunnen studentenverenigingen meteen aan de slag. Herbruikbare bekers, vegan partysnacks en fairtrade-koffies zijn binnenkort de gewoonte op studentenevenementen!

Partnerschappen

Om onze transitie naar een duurzame universiteit te versnellen, werken we actief samen met diverse externe actoren. Dat kunnen overheden zijn – we hebben bijvoorbeeld contact met Brussel en haar gemeentes – maar ook middenveld- en andere organisaties en de privésector. We delen onze kennis en wisselen best practices uit. Tot onze partners behoren onder meer:

ULB

Samen met onze zusteruniversiteit Université libre de Bruxelles (ULB) werken we aan een duurzame toekomst. Onze band komt tot uiting in tal van gemeenschappelijke projecten, zowel op het vlak van onderzoek als van onderwijs: gezamenlijke tweetalige of Engelstalige diploma’s, co-promotorschap bij doctoraatsproefschriften, gezamenlijke onderzoeksgroepen en -projecten, gemeenschappelijke platformen …Maar we wegen ook samen op duurzaamheidsagenda’s door onze kennis en ervaringen te delen. Een mijlpaal wordt Usquare: geen campus, maar een volledig nieuw stadsdeel met alles wat daarbij hoort. Usquare zal een diverse en dynamische Brusselse wijk zijn, stedelijk en gezellig, universitair en internationaal, duurzaam en innovatief.

Lees meer.

UNICA

UNICA is een netwerk van 54 Europese universiteiten die samenwerken rond diverse thema’s, waaronder ook duurzaamheid.

Lees meer.

EUTOPIA

EUTOPIA European University is een netwerk van negen partneruniversiteiten.

Lees meer.

The Shift

The Shift is het Belgische netwerk voor duurzaamheid dat zich inzet voor een transitie naar een betere samenleving en economie.

Lees meer.

UCOS

het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), dat werk maakt van duurzame menselijke ontwikkeling en actief wereldburgerschap, stimuleert bij studenten in het Vlaamse hoger onderwijs.

Lees meer.