Academisch coördinatorProfessor Waldo Galle is de huidige academisch coördinator van de Kerngroep Duurzaamheid aan de VUB. Op zijn eigen plichtsbewuste en diplomatische manier wil hij het duurzaamheidsbeleid van de VUB mee sturen en vormgeven. Zijn motto: “Ik wil dingen anders doen.”

Ontdek Waldo’s visie en aanpak

2022_Waldo Galle_Academisch coordinator_Duurzaamheid_VUB

Kerngroep Duurzaamheid

De Kerngroep Duurzaamheid is de voortrekker van het gevoerde duurzaamheidsbeleid aan de VUB. Op een ondernemende manier ondersteunen deze beleidsmedewerkers de vicerectoraten, de faculteiten, de directies en het GreenTeam om alle duurzaamheidsacties waar te maken. Zij komen tweewekelijks samen, volgen proactief onze duurzaamheidstransitie op, coördineren thematische werkgroepen en overzien het geheel van duurzaamheidsprojecten.

Neem contact op met de Kerngroep Duurzaamheid.

2022_Fietsers_Greenteam_Duurzaamheid_VUB

GreenTeam

Het GreenTeam vertaalt de duurzaamheidsvisie van de VUB naar concrete initiatieven voor studenten en medewerkers. Die initiatieven kunnen betrekking hebben op klimaat, milieu, biodiversiteit… De jobstudenten die deel uitmaken van het GreenTeam zorgen samen voor een duurzame campus en onderhouden actief samenwerkingen met interne en externe partners. Wat dat zoal inhoudt? Dat lees je hier

Neem contact op met het GreenTeam.