2022_Water en bomen_ Ecologische oproep om te recyclen_S_2042393249

Interuniversitaire MOOC voor docenten

Samen met de vijf Vlaamse universiteiten en het Duurzaam Educatiepunt ontwikkelden we een Massive Open Online Course (MOOC) voor docenten met als onderwerp ‘Lesgeven voor en over duurzaamheid’. Met die leermodule willen we het professionalisme rond duurzaamheid in het onderwijs een stevige duw in de rug geven. De MOOC biedt onze docenten een houvast en verhoogt de kwaliteit van ons duurzame onderwijs. Zo motiveren we onze docenten om zelf met duurzaamheid aan de slag te gaan in hun lessen.

Community Engaged Research and Learning

Om zich verder te ontplooien in het domein van duurzaamheid kunnen onze docenten een beroep doen op het expertisecentrum rond Community Engaged Research and Learning (CERL). CERL is de overkoepelende term voor onderwijs en onderzoek, waarbij academisch leren hand in hand gaat met maatschappelijk engagement. Enkele keren per academiejaar komen we samen om de plaats van CERL in de VUB-opleidingen te bepalen. We evalueren bijvoorbeeld welke partnerschappen we kunnen aangaan of hoe we diverse achtergronden en leernoden in rekening brengen. Daarbij zetten we in op synergieën tussen partners en wisselen we kennis, netwerken en methodieken uit. Op die manier ondersteunen wij onze docenten om stappen te zetten richting een universiteitsbrede leergemeenschap.

2022_Atelier_Planet_VUB