2022_ESG_Infrastructuurprojecten met een grote duurzaamheidsimpact_S_1814956556

Duurzaam en verantwoord beleggen

Sinds 2016 worden alle portefeuilles jaarlijks gescreend en gaan we na of de gehanteerde ESG-normen voldoen. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. Het principe van vrij onderzoek moet te allen tijde gerespecteerd kunnen worden binnen de methodiek van de beheerder.

De VUB wil altijd een stapje verder gaan. We maakten een eigen portefeuille aan die aansluit bij onze humanistische waarden en specifiek inzet op duurzaamheid. We kiezen bijvoorbeeld voor eigen infrastructuurprojecten met een grote duurzaamheidsimpact.

Tussen 2016 en 2020 investeerde de VUB een eerste schijf ter waarde van 60 miljoen euro in een duurzame beleggingsportefeuille. We belegden in duurzame bedrijven die conform zijn met de VUB-waarden. Investeringen in klimaatschadelijke bedrijven vervangen we stapsgewijs door duurzame, fossielvrije alternatieven. 

De Europese Green Deal en de EU-taxonomie als gamechanger

Vanaf 2022 moeten alle Europese vermogensbeheerders voldoen aan de EU-taxonomie, ook de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) genoemd. Dat is een classificatiesysteem dat investeerders moet helpen om meer duurzame economische activiteiten te herkennen en hen tegelijk behoedt voor greenwashing. Zo komen ook privémiddelen makkelijker beschikbaar voor de meer duurzame economische sectoren. Dat helpt om de klimaatdoelen en de Europese Green Deal te realiseren. De taxonomie kan een doorbraak faciliteren voor investeren in duurzaamheid in heel Europa.

We zullen onze beleggingen aftoetsen aan deze nieuwe SFDR-coderingen.