Transdisciplinair onderzoek

Om de complexe uitdagingen van vandaag te ontleden, pakken we ons onderzoek meer en meer transdisciplinair aan. We versnellen de duurzaamheidstransitie door de klassieke schotten tussen de verschillende onderzoeksdomeinen open te breken en kennis uit verschillende faculteiten en disciplines samen te brengen. Zo verbreden we onze kijk op de uitdagingen en mogelijke oplossingen.

The Make Up of the City

Experten in stadsgeschiedenis, archeologie, bio-geochemie en menselijke anatomie steken de koppen bij elkaar in het interdisciplinaire onderzoeksprogramma The Make Up of the City. Samen ontwikkelen ze een uniek platform dat bestudeert hoe stedelijke samenlevingen functioneerden en evolueerden tussen 1000 en 1800. Het programma focust op Ieper, dat in die periode een van de grootste stedelijke centra van Europa was. Die transdisciplinaire aanpak zullen we in de toekomst ook toepassen in onderzoek naar andere steden en andere periodes in de geschiedenis. Dat levert kostbare informatie op voor toekomstige stadsmodellen.

Participatief onderzoek

Om de vinger aan de pols van de samenleving te houden, passen we participatieve onderzoeksmethodes toe. We connecteren met onze omgeving via citizen science-projecten, waarbij stedelingen bijvoorbeeld helpen om milieumetingen uit te voeren.

Maar we gaan verder dan data verzamelen. We zitten met onze doelgroep rond de tafel om hun onderzoeksnoden en -invalshoeken in kaart te brengen. Daartoe zetten we campagnes, workshops en focusgroepen met stakeholders op. Onze onderzoekers gaan in gesprek met jongeren om de stedelijke afvalinzameling van de toekomst te ontwerpen. We werken samen met kunstenaars om out of the box na te denken over maatschappelijke uitdagingen. We betrekken boswachters in ecologische onderzoeken. Zo brengen we expertise vanuit de samenleving actief binnen in ons wetenschappelijk onderzoek.

Kantoorvergadering in conferentieruimte met collega's

Het Ondenkbare Experiment

Met het Ondenkbare Experiment slaan kunstenaar Koen Vanmechelen, de ULB en de VUB de handen in elkaar. In de eerste fase van het experiment worden dertig jongeren uitgenodigd voor een driedaagse om te reflecteren over de toekomst. In drie ‘kenniscontainers’ – prachtig ingerichte kunstwerken – gaan ze aan de slag met hun ideeën, vragen en bedenkingen. “Thinking outside the box while being in the box”, aldus Koen Vanmechelen. In een volgende fase bestudeert een transdisciplinair team de antwoorden die uit dit experiment voortkomen. Het doel is om nieuwe inzichten te verkrijgen over verandering, verbetering en groei in de toekomst.

De Wetenschapswinkel

Via de Wetenschapswinkel biedt de VUB non-profitorganisaties ondersteuning onder de vorm van wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk krijgen onze studenten de kans om een maatschappelijk relevante onderzoeksvraag te bestuderen in samenwerking met de organisatie en onder begeleiding van een ervaren onderzoeker. De studenten ervaren hoe relevant en zinvol onderzoek kan zijn, aangezien de organisatie de resultaten daadwerkelijk zal gebruiken. Het resultaat van het onderzoek levert dus een duidelijke win-win op.

2022_Grote Markt_Brussel_S_1433527946

Living Labs

We voelen de passie om onze kennis en expertise ten dienste te stellen van de maatschappij, van onze hoofdstad, van de mensen die er wonen. Dat we in Brussel gevestigd zijn, zien we dan ook als een voorrecht en een unieke kans: onze campussen en de stad zijn levende laboratoria om de oplossingen van de toekomst te ontwerpen. De wisselwerking tussen onze universiteit, Brussel en de Brusselaars creëert een hotspot van mogelijkheden voor onderwijs, onderzoek, innovatie en internationalisering. Om onze kennis en expertise nog meer ten dienste te stellen van de maatschappij helpen we onze onderzoekers om Living Labs op te starten, bottom-up en vanuit hun eigen ervaringen en expertise,

Een studentenwoning als Living Lab

Een reeks studentenwoningen op de VUB Main Campus in Elsene, ontworpen door architect Willy Van Der Meeren, doet dienst als levend laboratorium voor onderzoek naar innovatieve renovatiestrategieën. De onderzoekers zullen aspecten als energie, erfgoed, duurzaamheid en economie in rekening brengen bij de renovatie. Vervolgens zullen ze de resultaten analyseren en alle aspecten ten opzichte van elkaar wegen om zo een optimale aanpak te ontwikkelen. De woningen zijn een voorbeeld voor andere renovatieprojecten, zowel op de universiteitscampussen als in de rest van Brussel.