Verkeersveilige en toegankelijke campussen

In overleg met alle betrokken overheden richten we onze campusomgevingen zoveel mogelijk in op maat van wandelaars, fietsers en het openbaar vervoer. We werken knelpunten weg en maken de infrastructuur verkeersluw en conflictvrij. De afgelopen tien jaar kwamen er rond onze campussen heel wat fietspaden bij. Als onderdeel van de totaalrenovatie van het station van Etterbeek zal er straks een voetgangersbrug tot aan de VUB Main Campus lopen.

2022_Fietsenstalling_Gebouw I_VUB_Etterbeek

Minder verplaatsingen

Woon-werkverplaatsingen of verplaatsingen van thuis naar de campus veroorzaken emissies naar de leefomgeving. Lange verplaatsingen zetten bovendien het welbevinden van onze studenten en medewerkers onder druk. Plaats- en tijdonafhankelijk werken is bijvoorbeeld een van de maatregelen om de VUB-uitstoot te verlagen en de balans tussen werk en privé van onze mensen gezond te houden.

Dicht bij de campus wonen of op kot zitten heeft vele voordelen. De VUB voorziet in betaalbare huisvesting voor studenten. We onderzoeken ook hoe we het mobiliteitsbeleid beter kunnen afstemmen op wie in (de buurt van) Brussel woont. Op onderwijsvlak zetten we in op ‘blended learning’, waarbij we contact- en online onderwijs combineren.

Studenten en fietsers op de esplanade aan het gebouw D op Campus Etterbeek

Alternatieven voor de auto

We kiezen maximaal voor duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets, het openbaar vervoer en deelsystemen. Wandelen en fietsen moedigen we aan, via campussen op maat, fietsvoorzieningen en een ‘fietscommunity’: fietsers krijgen een pakketje met uitrusting, aan de VUB is een werkgroep voor en door fietsers en de mobiliteitscoördinator en het GreenTeam staan vaak in contact met de fietsers. De VUB is ook voortdurend in overleg met overheden en met vervoersoperatoren om de bereikbaarheid te verhogen.

Elektrische mobiliteit

Onze campussen richten we zo in dat we elektrische mobiliteit faciliteren. We onderzoeken wat een passende infrastructuur en aanpak is om de campus voor te bereiden op de elektrificatie van het wagenpark in België.

Travel ABC voor internationale reizen

Internationale verplaatsingen van onze medewerkers stoten ongeveer evenveel CO2-eq uit als het totaal gasbruik van de VUB (in de koolstofvoetafdruk van 2018). In de toekomst willen we internationale samenwerkingen blijven aanmoedigen, maar met een lagere klimaatimpact. Daarom voerden we het ABC-principe voor dienstreizen in:

  • Avoid trips: vermijd reizen. We zetten onder meer in op technologische alternatieven voor samenwerken-op-afstand.
  • Book an alternative: reis met de trein. Voor trajecten die vanuit station Brussel-Zuid minder dan 6 uur in beslag nemen, kiezen we standaard voor de trein. Voor verplaatsingen tussen 6 en 8 uur wordt een treinreis sterk aanbevolen. De VUB Train Map bundelt alle bestemmingen op een 6u/8u afstand van Brussel-Zuid.
  • Compensate: compenseer de CO2-uitstoot van je vliegreis. Bij vliegtuigreizen voor een VUB-opdracht of -project rekenen we standaard een bijdrage aan waarmee we de uitstoot van broeikasgassen effectief kunnen vergoeden, via gecertificeerde klimaatprojecten.
 
Een nieuwe tool om internationale reizen te boeken

Om het Travel ABC snel ingang te laten vinden, hebben we een raamcontract afgesloten met een reisbureau. Dat moet de organisatie van dienstreizen vergemakkelijken. Een nieuwe boekingtool controleert automatisch of een bestemming ook vlot bereikbaar is met de trein. Personeel vindt meer informatie op ons Intranet. Ook voor studenten die zich internationaal verplaatsen werken we een duurzame aanpak uit.