Hoe draagt de VUB bij?

Lopende maatregelen 

We zijn bezig met de volgende projecten (of hebben ze recent gerealiseerd):

  • Het gerenoveerde VUB-zwembad ging in 2018 weer open. De gebouwschil is passief en de technische installaties zijn heel energie-efficiënt.
  • Op de VUB Health Campus in Jette werd Theodoortje gebouwd, dat onder meer een school, een kinderdagverblijf en een scoutslokaal herbergt. Het gaat om een energieneutraal concept met een BEO-veld (boorgat-energie-opslag).
  • De nieuwbouw L, een onderzoeksgebouw op de VUB Health Campus, zal verwarmd worden met een warmtepomp. Dit project zit in de opstartfase.
2022_Energie_Zonnepanelen_Duurzaamheid_VUB
Maatregelen op korte termijn (max. 5 jaar)

Om de emissiedoelstellingen van 2030 te halen, nemen we alvast de volgende maatregelen op onze campussen:

Stookplaats (VUB Main Campus)

Op de VUB Main Campus worden de stookplaats en alle onderstations van de warmtenetten volledig vernieuwd. In 2023 start de stookplaats een eigen lokale stroomproductie op via warmtekrachtkoppeling. De restwarmte wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen in de winter. De werking van het warmtenet wordt geoptimaliseerd.

Chemische laboratoria in gebouw G (VUB Main Campus)

De chemische laboratoria in gebouw G (VUB Main Campus) bevatten veel trekkasten. Dat zijn plekken waar met chemicaliën gewerkt wordt. Het ventilatiesysteem van de huidige kasten werd ontworpen in de jaren 1970 en veroorzaakt veel warmteverlies. Bij de geplande renovatie kiezen we voor een modern laboratoriumdesign. Op de ventilatie komt warmteterugwinning, en warmtepompen zorgen voor verwarming in de winter. Dit project wordt gesubsidieerd vanuit Europa en het Brussels Gewest in het kader van het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Sportcentrum (VUB Main Campus)

Het sportcentrum op de VUB Main Campus wordt gerenoveerd. We kiezen voor een energiezuinig concept.

Daken (VUB Main Campus)

De daken van de VUB Main Campus worden maximaal voorzien van zonnepanelen. Op VUB Health Campus gebeurde dat al stapsgewijs sinds 2013. We onderzoeken ook de mogelijkheid om verticale pv-panelen tegen de gevel te plaatsen. De verouderde ventilatiesystemen worden vernieuwd met moderne technologieën zoals warmteterugwinning en frequentiesturing. De verlichting wordt vervangen door moderne ledverlichting.

Maatregelen tegen 2050

Tegen 2050 streven we naar een netto nuluitstoot. Om die doelstelling te halen onderzoeken we de volgende pistes:

  • De Belgische zomers worden gekenmerkt door warmte-overschotten, de winters door koude-overschotten. Daarom onderzoeken we het potentieel van koude/warmte-opslag. Het doel is om warmteoverschotten tijdelijk in de ondergrond op te slaan, zodat we er in de winter onze gebouwen mee kunnen verwarmen. Omgekeerd kunnen we de winterse kou gebruiken om onze gebouwen in de zomer te koelen.
  • Onderzoekers van de VUB voeren simulaties uit met ‘digital twins’: virtuele representaties van onze gebouwen. Die simulaties moeten toelaten om onze energiehuishouding te optimaliseren. Ze zullen ook inzicht geven in de beste energiebeheerkeuzes voor de toekomst.

Naast deze acties streven we voortdurend naar een optimalisatie van onze systemen. Onder het motto ‘meten is weten’ verzamelen we zoveel mogelijk data. Die gegevens bieden meer inzicht in mogelijke optimalisaties.

Hoe kan je zelf bijdragen?

CHECK 

Je kan je individuele verantwoordelijkheid opnemen door regelmatig na te gaan of energie niet onnodig verspild wordt. Check de ramen en deuren en sluit ze indien nodig. Check of de lichten in een lokaal gedoofd zijn na gebruik of bij voldoende daglicht. Check of al het apparatuur uitgeschakeld is na gebruik. Check of de temperatuur in een (les)lokaal te hoog of te laag is en meld dit via Ultimo of Infradesk.

SWITCH

Schakel mee naar een meer energiebewuste werkomgeving. Moedig je collega’s aan om drie simpele, maar efficiënte maatregelen toe te passen. Ten eerste, zet de knop van de verwarming op 2,5 om tot een aangename 19°C te komen. Ten tweede, sluit de ramen en deuren bij het verlaten van een lokaal. Ten derde, verlucht kort en krachtig indien nodig. Check hiervoor de CO²-meters in de lokalen.

CONTRIBUTE

Draag bij aan ons energiebewust verhaal. Zet je als kritisch lid van onze solidaire VUB-community in voor het klimaat. Engageer je door kleine duurzaamheidsacties te incorporeren in je dagelijks leven. Ga het gesprek aan en maak je omgeving bewust van de urgentie van deze energiecrisis. Maar wees vooral bewust van je eigen impact: jij kan een verschil maken in ons gezamenlijk verhaal. Samen VUB, Samen Energiebewust.

 

Drie avatars uit de energiecampagne die verwijzen naar check, switch en contribute