2022_Man aan computers_Data_Algoritme_IT_S_1836307909

Digital Innovator

Wat? Die titel kan op zowat alles slaan, zeg je? Yep, en dat is net het mooie eraan: de mogelijkheden in de digitale wereld zijn eindeloos. Bereid zijn om te blijven studeren, willen evolueren en graag experimenteren zijn belangrijke attitudes voor zo’n job.

Voor wie? Ingenieurs, computerwetenschappers, fysici, chemici, informatici, artificiële intelligentie… Ook (kennis van) psychologie kan nuttig zijn. 

Vergelijkbare jobs?  De jobs van artsen en verpleegkundigen zullen de komende jaren stevig veranderen, dus er komt ook ruimte voor e-healthcoaches om die evolutie in goede banen te leiden. Vergeet hierbij ook het belang van mentale gezondheid niet. En met al die technologieën zullen ook heel wat mensen nodig zijn om de systemen operationeel te houden.

Ingenieurswetenschappen     Computerwetenschappen     Fysica en sterrenkunde     Chemie     Toegepaste informatica     Artificiële intelligentie     Psychologie

Urban Farmer

Wat? Stadslandbouw zal in de toekomst steeds belangrijker worden, want er zijn heel wat voordelen aan verbonden. Het drukt bijvoorbeeld de transportkosten en vermindert zo de uitstoot, en laat toe om verloren ruimtes als platte daken nuttig te maken. De stadsruimte moet met andere woorden herdacht worden om er het maximale uit te halen. Verticale landbouw, plukstraten, deeltuinen, share a cow … het zijn stuk voor stuk mooie initiatieven, die nog niet inzetbaar (of betaalbaar) zijn op grote schaal. Een uitdaging voor jou? 

Voor wie? Bio-ingenieurs, Stedenbouwers, Geografen, Sociologen, … 

Gelijkaardige jobs? 'Verwilderaar', hierbij sta je in voor het terugdraaien van door mensen aangerichte schade om ons platteland en onze bossen in ere te herstellen. 

Bio-ingenieurswetenschappen     Stedenbouw en ruimtelijke planning     Geografie     Urban Studies     Sociologie

Stadsfoto van Brussel
2022_Server room 3d illustratie met node_Base programmering data design element_S_1024337071

Data-afvalmanager

Wat? Het is een vraag die af en toe opduikt: wat met al die verouderde data op het internet, of die nu over jezelf gaan of niet? Verschillende rechtbanken hebben al beslist dat er zoiets bestaat als 'het recht om vergeten te worden'. In elk geval zitten we vroeg of laat opgescheept met té veel informatie en data. Iemand moet al die data managen, definitief verwijderen, comprimeren, updaten, enzovoort.

Voor wie? Informaticastudenten en computeringenieurs.

Toegepaste Informatica     Computerwetenschappen     Wiskunde en data science     Toegepaste Computerwetenschappen

3D-printing Expert

Wat? 3D-printen staat misschien nog in de kinderschoenen, maar als de bijbehorende processen worden geoptimaliseerd (en de productiekosten gedrukt en tijdsduur verminderd), dan biedt de technologie heel wat mogelijkheden. Een 3D-geprint hart nodig, iemand? 

Voor wie? Dan kies je voor de opleiding Industriële Wetenschappen aan de VUB: daar worden al prototypes uitgewerkt met 3D-toepassingen. Of ga voor de titel van handelsingenieur, een opleiding waarin business, project management én technologie centraal staan.

Industriële wetenschappen     Handelsingenieur

2022_Student en studente kijken naar een 3D-Printer_Fablab_S_1290546448
2022_Geriatrische arts of geriatrische concept_Arts overhandigt hand aan oudere patiënt om te troosten_S_1703892490

Levenseindeplanner

Wat? We kunnen er niet omheen: onze tijd op aarde is eindig. Ooit was het genoeg om je testament en je crematie of begrafenis te regelen. Maar de realiteit van vandaag en morgen is complexer: van euthanasie over bucketlists en verschillende soorten afscheidsvieringen tot het nalaten van mooie herinneringen voor nabestaanden. Afscheid nemen was nog nooit zo veelzijdig. Als levenseindeplanner speel je een centrale rol hierin. Een boeiende job, waarbij je van veel markten thuis moet zijn. 

Voor wie? Studenten Psychologie, Agogische Wetenschappen en Economie helpen je op weg, al is een snuifje kennis van (erfenis)recht ook niet onbelangrijk. 

Vergelijkbare jobs? Bucklist-reisorganisator, afscheidsfeestcoördinator, gepersonaliseerde doodskistenmaker, …  

Psychologie     Agogische wetenschappen     Toegepaste Economische Wetenschappen    Sociologie     

Personal Brand Coach

Wat? Meer en meer mensen zullen in de toekomst freelance aan het werk zijn. Ze hebben geen vast contract, maar worden op projectbasis ingehuurd door verschillende klanten. Maar hoe verkoop je jezelf als freelancer? Je in de markt zetten als ‘merk’, niet iedereen is daar goed in. Daar kom jij aan te pas.  

Voor wie? Studenten Communicatiewetenschappen, Taal- en Letterkunde, Economie, Arbeids- of Bedrijfspsychologie. Daarnaast kan je maar beter mee zijn met de ins en outs van sociale media en content creation. 

Vergelijkbare jobs? Werkgroepcoördinator, om ervoor te zorgen dat al die freelancers efficiënt met elkaar kunnen samenwerken. 

Communicatiewetenschappen     Taal- en letterkunde     Toegepaste Economische Wetenschappen     Business Economics     Psychologie

2022_Studenten_Man en vrouw achter laptop_S_1175555953
2020_Sociale robot Pepper_Bram Vanderborght_VUB

Robotadviseur en -manager

Wat? Naarmate robots meer en meer taken van ons overnemen (zowel thuis als op het werk), wordt het belangrijk dat iemand een goed overzicht heeft van wat elke robot kan, en welk exemplaar voor welke taak het best geschikt is. Ook is er een beleid nodig rond robots (inzet, zorg, onderhoud, …) waar strikt op wordt toegezien.  

Voor wie? Studenten Ingenieurswetenschappen, Psychologie, Economie, Handelsingenieur, Artificiële Intelligentie, … 

Ingenieurswetenschappen     Psychologie    Toegepaste Economische Wetenschappen     Handelsingenieur     Artificiële intelligentie

Seniorenzorgjobs

Wat? Het is geen nieuws dat we voor een enorme vergrijzingsgolf staan. Enthousiaste werkkrachten in de ouderenzorg zijn nu al broodnodig, en de vraag naar geriatrisch verpleegkundigen, bejaardenverzorgers (al dan niet aan huis), kinesist-entertainers (die ouderen op een verantwoorde manier leren bewegen) en seniorenwelzijnscoaches zal alleen maar stijgen. En waarom ook niet naar geheugenexperts, die ouderen helpen om hun geheugen te trainen? Wie toffe en betaalbare bejaardenhomes weet te ontwerpen en te bouwen, zal een held zijn. Een nostalgie-expert zorgt voor de inrichting, zodat het tijdperk waarin de oudjes floreerden weer tot leven komt. Geschiedkundigen die binnenhuisarchitect willen zijn: grijp je kans!

Voor wie? Studenten Psychologie, Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie, Farmaceutische Zorg, Geschiedenis, Architectuur, ... 

Psychologie    Management, Zorg en Beleid van de Gerontologie     Farmaceutische Zorg     Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie     Geschiedenis    Architectuur

2022_Zorgverlener vrouw praten met senior burger in een rolstoel thuis_S_170076530

Verder studeren na je diploma

Je ziet het: 1 diploma leidt niet per se naar 1 job. Als je bent afgestudeerd ligt de hele professionele wereld aan je voeten. Bovendien kan je ook doorheen je carrière blijven evolueren. Want wie nieuwsgierig is, graag wil bijleren en met een open blik naar de wereld kijkt, zal ongetwijfeld ontelbare kansen krijgen om van takenpakket, job of sector te wisselen. Zeker als je een goede basisopleiding achter de rug hebt. Studeren aan de VUB is alvast een goed begin van een boeiende loopbaan, waarin je je geen dag zal vervelen.  

Ontdek al onze opleidingen